Θα ανοίξει κάποιο πρόγραμμα για την αγορά τρακτέρ;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κάποιο πρόγραμμα για την αγορά τρακτέρ; Ο μελετητής μου δεν πήρε κωδικό έως τις 5 Ιουνίου και έχασα το Σχέδιο Βελτίωσης.

Λεωνίδας από Κιλκίς

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Το μέτρο που αφορούσε τα Σχέδια Βελτίωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί. Για τέτοιου είδους επενδυτικές δαπάνες δεν αναμένεται κάποιο πρόγραμμα στο άμεσο μέλλον, πάντα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε άλλα μέτρα, η επιδότηση των οποίων μπορεί να σας καλύπτει κάποιες από τις δαπάνες που χρειάζεστε.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές