Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας δηλώνουν οι γεωπόνων ελεγκτών του Υπ.Α.Α.Τ.

Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας δηλώνουν οι γεωπόνων ελεγκτών του Υπ.Α.Α.Τ.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σωρεία παραβάσεων και καταγγελιών έχει προκαλέσει η κατάσταση στους Γεωπόνους που υπηρετούν, στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου αλλά και στο σύνολο των Γεωπόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που όπως τονίζουν σε σημερινή τους ανακοίνωση:

«Οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για την πραγματοποίηση ελέγχων και εργασιών, σε αρκετές περιπτώσεις με προφορική και μόνο εντολή, ακόμη και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας όπως αυτή προβλέπεται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και καθ’επέκταση να μην τηρούνται καθόλου οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Επισημάνουμε ότι η καθιέρωση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και μάλιστα με απόφαση του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία και όχι αυτό να γίνεται πάγια πρακτική προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν το έργο τους πέραν του νόμιμου ωραρίου.

Πέραν τούτου, σύμφωνα με καταγγελίες των ιδίων των συναδέλφων Γεωπόνων, οι υπηρεσίες στο σύνολό τους λειτουργούν υποστελεχωμένες και οι συνάδελφοι υποχρεούνται να βγάλουν σε πέρας μεγάλο φόρτο εργασίας με άμεσο αποτέλεσμα την πτώση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών. Μάλιστα σε αρκετές των περιπτώσεων οι Γεωπόνοι δέχονται απειλές για επικείμενες μετακινήσεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Θεωρούμε τέτοιες ενέργειες ως μή αποδεκτές, τις απορρίπτουμε και δεν θα ανεχθούμε καμία μετακίνηση συναδέλφου άνευ λόγου και αιτίας.

Για την πραγματοποίηση αυτών των ποιοτικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, οι Γεωπόνοι που εργάζονται στο Υπουργείο (όπως και στις Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.), για τις μετακινήσεις κάνουν χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων τους (κατά συνέπεια φθοράς των αυτοκινήτων τους που δεν αποζημιώνεται) διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και καταβάλλοντας οι συνάδελφοι τα έξοδα μετακίνησης (βενζίνες, διόδια) κ προσωπικού κόστους επικοινωνίας.

Η εκκαθάριση των εξόδων πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πέραν του έτους, καθιστώντας τους συναδέλφους στην κυριολεξία χρηματοδότες των υπηρεσιών τους. Δεν είναι δυνατό σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι συνάδελφοι Γεωπόνοι να διαθέτουν μέρους του μισθού τους για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Επισημάνουμε ότι η καθιέρωση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και μάλιστα με απόφαση του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία και όχι αυτό να γίνεται πάγια πρακτική προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν το έργο τους πέραν του νόμιμου ωραρίου.

Πέραν τούτου, σύμφωνα με καταγγελίες των ιδίων των συναδέλφων Γεωπόνων, οι υπηρεσίες στο σύνολό τους λειτουργούν υποστελεχωμένες και οι συνάδελφοι υποχρεούνται να βγάλουν σε πέρας μεγάλο φόρτο εργασίας με άμεσο αποτέλεσμα την πτώση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών. Μάλιστα σε αρκετές των περιπτώσεων οι Γεωπόνοι δέχονται απειλές για επικείμενες μετακινήσεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Θεωρούμε τέτοιες ενέργειες ως μή αποδεκτές, τις απορρίπτουμε και δεν θα ανεχθούμε καμία μετακίνηση συναδέλφου άνευ λόγου και αιτίας.

Για την πραγματοποίηση αυτών των ποιοτικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, οι Γεωπόνοι που εργάζονται στο Υπουργείο (όπως και στις Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε.), για τις μετακινήσεις κάνουν χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων τους (κατά συνέπεια φθοράς των αυτοκινήτων τους που δεν αποζημιώνεται) διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και καταβάλλοντας οι συνάδελφοι τα έξοδα μετακίνησης (βενζίνες, διόδια) κ προσωπικού κόστους επικοινωνίας. Η εκκαθάριση των εξόδων πραγματοποιείται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πέραν του έτους, καθιστώντας τους συναδέλφους στην κυριολεξία χρηματοδότες των υπηρεσιών τους. Δεν είναι δυνατό σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι συνάδελφοι Γεωπόνοι να διαθέτουν μέρους του μισθού τους για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές