Άρση δικαιωμάτων επικαρπίας για τους ξένους υπηκόους, διαταράσσεται ξανά η συνοχή της ΕΕ

ouggaria
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι ευρωσκεπτικιστικές χώρες συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια στη συνοχή της ΕΕ. Στην Ουγγαρία, η νέα νομοθεσία, βάσει της οποίας οι εθνικές αρχές της χώρας πρόσφατα ακύρωσαν το δικαίωμα της επικαρπίας της γης μιας ουγγρικής εταιρείας που ανήκει σε Γερμανούς και Αυστριακούς υπηκόους, συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στην ΕΕ.

Αυτή ήταν η ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο μάλιστα δήλωσε ότι η άρση του δικαιώματος της επικαρπίας ελλείψει στενής οικογενειακής σχέσης με τον ιδιοκτήτη της εκάστοτε αγροτικής έκτασης στην Ουγγαρία, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η γεωργία, όπου οι καλλιέργειες μπορούν να αναπτυχθούν ξανά και δεν ασκούνται σοβαρές επιπτώσεις στο έδαφος, είναι η κατάλληλη χρήση του δικαιώματος επικαρπίας.

Σύμφωνα με το IEG Policy, οι ουγγρικές αρχές αιτιολόγησαν τον περιορισμό που επιβλήθηκε επισημαίνοντας ότι επιδιώκουν τη διατήρηση της αγροτικής γης αποκλειστικά στα χέρια ατόμων που την εκμεταλλεύονται και την αποτροπή της απόκτησής της για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στο επιχείρημα αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαντά πως ο περιορισμός που εισήγαγε ο ουγγρικός νόμος είναι “άσχετος με τους στόχους αυτούς και συνεπώς δεν είναι κατάλληλος για την επιδίωξή τους”. Δηλαδή, ο απαιτούμενος οικογενειακός δεσμός δεν εξασφαλίζει ότι ο επικαρπωτής θα εκμεταλλευτεί ο ίδιος τη γη και ότι δεν έχει αποκτήσει το δικαίωμα επικαρπίας για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αντίστοιχα, ένα πρόσωπο που δεν έχει τέτοια οικογενειακή σχέση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ίδια τη γη χωρίς πρόθεση κερδοσκοπίας, επιβεβαιώνει το δικαστήριο.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επεσήμανε ότι εδώ και πολλά χρόνια οι αλλοδαποί που σκόπευαν να αποκτήσουν γεωργικές εκτάσεις στην Ουγγαρία ήταν σε αρκετές περιπτώσεις αποκλεισμένοι από αυτό, επομένως η μόνη επιλογή που τους είχε απομένει ήταν να επενδύσουν σε αυτές αποκτώντας δικαιώματα επικαρπίας.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές