ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, μικρή μείωση στις εισροές τον Αύγουστο

Στο 1,7% ο πληθωρισμός το Μάρτιο με αυξήσεις σε τρόφιμα και ποτά
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Άνοδο 1% κατέγραψε για τις τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τον Αύγουστο η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, σηµείωσε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 8,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Αύγουστο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουλίου 2016, σηµείωσε µείωση 3,5%, έναντι αύξησης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Σεπτέµβριος 2015 – Αύγουστος 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Σεπτέµβριος 2014 – Αύγουστος 2015, παρέµεινε αµετάβλητος, έναντι αύξησης 3,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, σηµείωσε µείωση 1,5%, έναντι µείωσης 2,7%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Αύγουστο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουλίου 2016, σηµείωσε µείωση 0,6%, έναντι µείωσης 1,0%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Σεπτέµβριος 2015 – Αύγουστος 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Σεπτέµβριος 2014 – Αύγουστος 2015, παρουσίασε µείωση 2,3%, έναντι µείωσης 2,0%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

-Διαφήμιση-