Ένα ψάρι που συνδέει την ιστορία του με την Ιερισσό

Ένα ψάρι που συνδέει την ιστορία του με την Ιερισσό

Ένα ιδιαίτερο ψάρι, που δεν συναντάται συχνά στις ελληνικές θάλασσες, είναι το ορκίνι. Από την άνοιξη μεταναστεύει προσωρινά στον κόλπο της Ιερισσού, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου αποτελεί το σήμα κατατεθέν της περιοχής. Η παρουσία του ορκινιού χάνεται στα βάθη των αιώνων, ενώ απεικονίζεται σε νομίσματα της Αρχαίας Ακάνθου.

«Έχει συνδέσει την ιστορία του με την Ιερισσό και η σημασία του για την τοπική κοινωνία αντικατοπτρίζεται με την ύπαρξη αγάλματος ενός ψαρά με το συγκεκριμένο ψάρι», σημειώνει ο πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου «Καγκελευτός» και εκπαιδευτικός, Γιώργος Κασκέτης. «Το ορκίνι δεν είναι γνωστό ψάρι στην Ελλάδα και είναι η φθηνή εκδοχή της παλαμίδας. Ανήκει στα τονοειδή και παλαιότερα όλο το χωριό ήταν ξεσηκωμένο για να το ψαρέψει.

Η περιοχή μας είναι τόσο δεμένη με το ορκίνι που μας αποκαλούν ορκινάδες, γιατί το τρώγαμε και παστό και το καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες. Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός έχει μειωθεί σημαντικά και φέτος αλιεύτηκαν μικρές ποσότητές του», σημειώνει ο κ. Κασκέτης.

  • Αφροδίτη Χρυσοχόου