Επιχειρηματική ηθική: Συμβολισμός ή πραγματικότητα;

Ενημερωτικές ημερίδες για την Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία στην Ήπειρο
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

lazaros-rizopoulos
γράφει ο Λάζαρος Ριζόπουλος,
υποψήφιος διδάκτορας Οικονομικών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η επιχειρηματική ηθική, αντίθετα με τις πρακτικές του παρελθόντος και σε πείσμα των καιρών, αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης κάθε επιχείρησης και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα.

Ο αντίκτυπός της, ιδιαίτερα στις αγορές του εξωτερικού, εκτείνεται ήδη σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και, όπως φαίνεται, ενισχύει σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες. Προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα –ακόμη και έναντι των ιδιαίτερων ή καινοτομικών χαρακτηριστικών των προϊόντων– και δύναται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν και θα είναι η κερδοφορία. Σήμερα, όμως, για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος, αναγκαία συνθήκη αποτελεί η δημιουργία υπεραξίας μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών. Σε μία εποχή, κατά την οποία η δημαγωγία και ο λαϊκισμός απορρίπτονται από τις κοινωνίες, η οικονομική επιτυχία δεν μπορεί να εξαρτάται από εφήμερες στρατηγικές μεγιστοποίησης των βραχυπρόθεσμων εσόδων.

Εφόσον οι άυλες αξίες και η φήμη έχουν καταγραφεί ως τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, η επιχειρηματική ηθική, μέσω της αριστείας και της εμπιστοσύνης, ενισχύει την υπεραξία των επιχειρήσεων και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.

Το όραμα, οι κώδικες δεοντολογίας και η υπευθυνότητα είναι οι θεμέλιοι λίθοι του σύγχρονου επιχειρείν και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, καθώς και την πρόσβαση στις αγορές, παράλληλα με τη χρηματοπιστωτική στήριξη και την προσέλκυση επενδυτών. Οι μελέτες συνδέουν μόνο θετικά την ηθική με την χρηματοοικονομική απόδοση και τη μακροχρόνια βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Απαράβατη συνθήκη επιτυχίας η δημιουργία οράματος και η ενίσχυση των αξιών από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ενώ, η ενσωμάτωση του πνεύματος υπευθυνότητας θα συμβάλει στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος, θα διασφαλιστούν, συγχρόνως, τα μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα και η βιώσιμη πρόσβαση στο συνδεδεμένο και πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον.    

Κατά ταύτα, η επιχειρηματική ηθική μέσω της αριστοτελικής ισότητας, ξεπερνάει τους συμβολισμούς της και αναδεικνύεται ως πρόδρομος επιτυχίας για την επιχειρηματική πραγματικότητα.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress