Ενεργειακός πλούτος η γεωθερμία στη Φθιώτιδα

Γεωθερμία - Φθιώτιδα

Ηαξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην περιοχή της Φθιώτιδας αποτέλεσε το βασικό πεδίο συζήτησης ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Καμένα Βούρλα από την ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Σημείο αναφοράς της εκδήλωσης αποτέλεσε ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις από ειδικούς επιστήμονες στον χώρο της γεωθερμίας απέδειξαν τις δυνατότητες της γεωθερμίας για την ανάπτυξη της περιοχής σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τη Φθιώτιδα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και την αύξηση παραγωγικότητας.

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας έδειξαν ότι σε πολλά σημεία της λεκάνης του Σπερχειού παρατηρούνται επιφανειακές θερμικές πηγές που δηλώνουν την ύπαρξη γεωθερμικού δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ, οι περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο γεωθερμικό ενδιαφέρον μέσα στη λεκάνη του Σπερχειού είναι η περιοχή της Λαμίας της Στυλίδας της Υπάτης των Θερμοπυλών, όπως επίσης και των Καμένων Βούρλων.

Χρήσεις

Οι άμεσες χρήσεις της γεωθερμίας στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γεωθερμική μπορεί μέσω θερμοκρασιών από 30 έως 150 βαθμούς Κελσίου μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση χωρών, για θερμά λουτρά, θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες, όπως επίσης και για άλλες αγροτικές και βιομηχανικές διεργασίες.

Από συγκεκριμένη μελέτη στην περιοχή της Δαμάστας προκύπτει ότι σε έκταση 2,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το βάθος του ταμιευτήρα είναι από τα 50 μέτρα μέχρι τα 350 μέτρα, η θερμοκρασία του είναι στους 43,5 βαθμούς Κελσίου και η εκτιμώμενη παροχή τα 115 κυβικά ανά ώρα. Υπολογίστηκε ότι το κόστος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 13,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά.

Ανάλογα στοιχεία και μελέτες υπάρχουν και για άλλες περιοχές της Φθιώτιδας με τεράστιες δυνατότητες. Επιχειρηματικές ιδέες, αλλά και προτάσεις έχουν κινήσει την προσοχή πολλών ενδιαφερομένων, δυστυχώς όμως προσκρούουν στην υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη.