Η σωστή σήμανση διαβατήριο για τη βελγική αγορά

Στην ετικέτα θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας

Η σωστή σήμανση διαβατήριο για τη βελγική αγορά
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση προϊόντων σε μια αγορά είναι η κατάλληλη και εναρμονισμένη με τη νομοθεσία σήμανσή τους. Στη βελγική αγορά, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, η σήμανση των προϊόντων πρέπει να τηρεί και τις κοινοτικές οδηγίες.

Ως προς τα τρόφιμα που διακινούνται στην αγορά του Βελγίου, οι ετικέτες τους πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στις Βρυξέλλες, στην ετικέτα των τροφίμων πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται περιγραφή του προϊόντος και να αναγράφεται λίστα συστατικών, αλλεργιογόνα στοιχεία, καθαρή ποσότητα, καθώς και η διάρκεια ζωής τους.

Επίσης, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού, ο τόπος καταγωγής του προϊόντος, καθώς και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, τη συντήρησή του ή τη χρήση του και σήμανση παρτίδας του προϊόντος.

Εάν το προϊόν περιέχει αλκοόλ, θα πρέπει να αναγράφεται και η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ. Επίσης, ειδική ένδειξη απαιτείται για συγκεκριμένες χρωστικές ουσίες.

Εφόσον το προϊόν περιέχει και συστατικά όπως κινίνη, καφεΐνη, φυτοστερόλες-φυτοστανολεστέρες, θα πρέπει χωριστά να αναγράφονται στην ετικέτα τους, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται και δήλωση για την ποσότητα των συστατικών αυτών.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί.

-Διαφήμιση-