Δεν θεωρείται εισόδημα η ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Τροπολογία με την οποία θα διορθώνεται η «παρανόηση» σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ενίσχυσης που έχουν λάβει οι αμπελουργοί για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους τα έτη 2017, 2018 και 2019 αναμένεται να κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, επικαλούμενη έγκυρες πληροφορίες, με την τροπολογία θα αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω ενίσχυση αποτελεί επένδυση και όχι εισόδημα, κάτι που θα οδηγήσει και στην ανάκληση των ειδοποιητηρίων που έχουν λάβει οι δικαιούχοι αμπελουργοί από την ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, με τα εν λόγω ειδοποιητήρια, οι δικαιούχοι αμπελουργοί καλούνταν, εφόσον εισέπραξαν επιδότηση (εκτός των άλλων και για την αναδιάρθρωση) άνω των 5.000 ευρώ, να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ βάσει του άρθρου 47 του ν. 4410/2016.

Αντίστοιχη ρύθμιση, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος για τις ενισχύσεις της αναδιάρθρωσης του 2020.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει τα εξής:

«Τροπολογία για την ανάκληση ειδοποιητηρίων της ΑΑΔΕ που θεωρούν την ενίσχυση της αναδιάρθρωσης ως εισόδημα

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ κατατίθεται τροπολογία στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αντιμετωπίζει την ενίσχυση που έλαβαν οι αμπελουργοί για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους τα έτη 2017, 2018, 2019 ως επένδυση και όχι ως εισόδημα.

Υπενθυμίζουμε ότι έλαβαν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι αμπελουργοί, οι οποίοι υλοποίησαν το 2019, το 2018 και το 2017 προγράμματα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων τους, εισπράττοντας την προβλεπόμενη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της έκτασης και της περιοχής που αναδιάρθρωσαν.

Στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΑΑΔΕ αναφέρεται σε όσους εισέπραξαν επιδότηση (εκτός των άλλων και αναδιάρθρωση) άνω των 5.000 € και τους καλούσε να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως οφείλουν βάσει του άρθρου 47 του ν. 4410/2016.

Μάλιστα τους ενημέρωνε ότι οφείλουν να προβούν άμεσα:

  1. σε υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώ-που(έντυπο Μ2) κατά περίπτωση, στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Μητρώου) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
    2.      στην εκπλήρωση των φορολογικών τους  υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω έναρξη/μεταβολή όπως υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. κ.λπ.

Με το μήνυμα αυτό η ΑΑΔΕ τους εξομοίωνε την ενίσχυση που έλαβαν οι δικαιούχοι για την αναδιάρθρωση του αμπελώνα τους, που τυπικά και ουσιαστικά αφορά ενίσχυση καθαρά επενδυτικού χαρακτήρα ως εισοδηματική ενίσχυση. Το αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι να προκύπτει, όχι μόνο υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας και ένταξη στο κανονικό από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αλλά και φόρος εισοδήματος με βάση τη σχετική φορολογική κλίμακα, καθώς και πρόστιμα λόγω μη έκδοσης τιμολογίων.

Η ΚΕΟΣΟΕ που διερεύνησε το θέμα που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, αφού τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων εφαρμόζονται στη χώρα μας από το 2001 κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών, ενημέρωσε το υπουργείο Οικονομικών και το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες επίλυσης του προβλήματος, δεδομένου και του ότι η συνέχιση της αντιμετώπισης αυτής από την ΑΑΔΕ θα αποθαρρύνει έως θα απαγορεύσει στους αμπελουργούς την αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα, με ολέθριες συνέπειες για τον κλάδο.

Τέλος για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος για τις ενισχύσεις της αναδιάρθρωσης του 2020, όπως διαβεβαίωσαν την ΚΕΟΣΟΕ κύκλοι από τα υπουργεία Οικονομικών και ΥΠΑΑΤ, θα κατατεθεί ξεχωριστή ρύθμιση το επόμενο χρονικό διάστημα».