Σχέδια Βελτίωσης: Net metering + προϋποθέσεις

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Λένε ότι το net metering που προβλέπεται στα Σχέδια Βελτίωσης μπορεί να μειώσει πολύ το κόστος του αγροτικού ρεύματος. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μία τέτοια επένδυση, και με τι ποσό μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Μανώλης από Ιεράπετρα Κρήτης

-Διαφήμιση-

Ο σκοπός της δράσης 4.1.3 που αφορά στο net metering είναι η διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ΑΠΕ και η υποκατάσταση άλλων πηγών ενέργειας (όπως πχ πετρέλαιο) με φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας κ.λπ. Η δράση αυτή έχει ιδιαίτερη εφαρμογή για την τροφοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων ή για χρήση σε γεωτρήσεις. Για τη συμμετοχή στη δράση 4.1.3, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί αγρότες, να έχουν ηλικία μεταξύ 18-61 ετών, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης τουλάχιστον το 2017. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για υλοποίηση επενδύσεων σε ΑΠΕ είναι 150.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki