Νιτρορύπανση: Θεσσαλός ένας στους δύο δικαιούχους του προγράµµατος

Θεσσαλός ένας στους δύο δικαιούχους του προγράµµατος
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», γνωστό και ως πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, και οι δικαιούχοι που προέκυψαν στον νομό είναι 1.127 (καθώς οι αιτήσεις τους συγκέντρωσαν τα 12,2 μόρια). Συνολικά, στη Θεσσαλία, οι εγκεκριμένες αιτήσεις είναι 4.169, ενώ τα εκτάρια φθάνουν τα 84.879,23 και το ποσό της ενίσχυσης τα 254.627.063,52 ευρώ. Από την τελική κατάταξη προκύπτει ότι το ποσοστό των δικαιούχων στην περιοχή της Θεσσαλίας αποτελεί το 54,5% επί του συνόλου των δικαιούχων της χώρας, ενώ το ποσοστό της ενταγμένης έκτασης στη Θεσσαλία ανέρχεται στο 54% επί της συνολικής ενταγμένης έκτασης.

Η δράση αφορά τις αρδευόμενες εκτάσεις των 30 ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών, συνολικής έκτασης 710.860 εκταρίων, στις οποίες τα 322.923 εκτάρια είναι με κακή ποιότητα υπόγειων υδάτων, καθώς και τις αρδευόμενες εκτάσεις των επτά σημαντικών υγροτοπικών περιοχών, συνολικής έκτασης 44.014 εκταρίων, στις οποίες τα 12.992 εκτάρια είναι με κακή ποιότητα υπόγειων υδάτων.

Για να φτάσουμε, όμως, σε αυτό το αποτέλεσμα, χρειάστηκε να υπάρξουν αντιδράσεις από παραγωγούς και μελετητές του κάμπου και διαδοχικές συσκέψεις στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, ώστε να εξευρεθούν επιπλέον πόροι και να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση που σημειώθηκε για το πρόγραμμα στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στον Νομό Λάρισας.

B. Κόκκαλης: Σηµαντικό περιβαλλοντικό εργαλείο η νιτρορύπανση

Εμφανώς ικανοποιημένος από την τελική κατάταξη των δικαιούχων και από τη συμμετοχή των Λαρισαίων στο πρόγραμμα της Δράσης 10.01.04 εμφανίζεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης.

Σύμφωνα με τον Λαρισαίο κυβερνητικό παράγοντα, «το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό εργαλείο, το οποίο κυρίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συνδράμει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα στη Θεσσαλία, ως απόρροια της εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Με αφορμή τις αρχικά προκληθείσες αντιδράσεις, υπενθυμίσαμε ότι οι ψηφισμένες αλλαγές για τη νιτρορύπανση ίσχυσαν από το 2010 και εμείς κληθήκαμε να άρουμε τις όποιες αδικίες δημιουργήθηκαν. Με συστηματική δουλειά, χωρίς τυμπανοκρουσίες, προτάσσοντας τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του προγράμματος και όχι μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, καταφέραμε να αυξήσουμε την προβλεπόμενη δαπάνη, διατηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον περιορισμό των νιτρικών στα εδάφη. Έτσι, φθάσαμε στο οριστικό αποτέλεσμα, που δίνει το δικαίωμα, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στους μισούς συμμετέχοντες από τη Θεσσαλία να αξιοποιήσουν τα οφέλη της δράσης».  

Η πορεία του προγράμματος

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ προέβη σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.04, με αρχικό προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ και με περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 16 Φεβρουαρίου. Σε αυτήν τη φάση, σε σύνολο χώρας υποβλήθηκαν 16.077 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 8.211 ήταν από την περιοχή της Θεσσαλίας.

Στις 22 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης και αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα για την περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και σε σύνολο χώρας, από την πρώτη κατάταξη μέχρι το ποσό των 200.000.000 ευρώ, ήταν τα εξής:

  • Λάρισα: 4.103 υποβληθείσες αιτήσεις, 760 εγκεκριμένες.
  • Καρδίτσα: 353 υποβληθείσες αιτήσεις, 633 εγκεκριμένες.
  • Μαγνησία: 433 υποβληθείσες αιτήσεις, 97 εγκεκριμένες.
  • Τρίκαλα: 322 υποβληθείσες αιτήσεις, καμία έγκριση.

Στις 27 Απριλίου, ζητήθηκε από το υπουργείο από τις 13 ΔΑΟΚ της χώρας δείγμα παραγωγών, για τη διεξαγωγή προενταξιακού ελέγχου, εστιάζοντας κυρίως στην τήρηση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού ως αρδευόμενων των αιτούμενων για ένταξη αγροτεμαχίων. Το δείγμα αφορούσε 184 παραγωγούς σε σύνολο χώρας, εκ των οποίων οι 78 ήταν από την περιοχή της Θεσσαλίας. Με τη λήξη του προενταξιακού ελέγχου, οι αρμόδιες επιτροπές των ΔΑΟΚ απέστειλαν τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία έδειξαν τα εξής: Στη Λάρισα, από τους 58 παραγωγούς που ελέγχθηκαν απορρίφθηκαν οι δέκα, προφανώς λόγω προβλήματος με την άδεια χρήσης νερού. Στην Καρδίτσα, δεν προέκυψαν απορρίψεις από τους έντεκα ελεγχόμενους, όπως και στη Μαγνησία από τους εννέα ελεγχόμενους.

Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό αρκετών ενδιαφερομένων από το πρόγραμμα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει στην αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης. Η οριστική κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης και με τη χρήση προγραμματικής υπερδέσμευσης που δεν υπερβαίνει το 130% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, δηλαδή μέχρι ποσού ύψους 260.000.000 ευρώ. Ουσιαστικά, η δαπάνη αυξήθηκε κατά 60 εκατ. ευρώ.

Έτσι, αυξήθηκε ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων, οι ενταγμένες εκτάσεις και το συνολικό ποσό ενίσχυσης για την περιοχή της Θεσσαλίας, φθάνοντας συνολικά τις 4.169, ενώ τα εκτάρια φθάνουν τα 84.879,23 και το ποσό της ενίσχυσης τα 254.627.063,52 ευρώ.

Οι τελικοί δικαιούχοι

Αναλυτικότερα, η οριστική κατάσταση έχει ως εξής:

  • Λάρισα: 1.127 πλήθος εγκεκριμένων ΑΦΜ, 22.528,36 ενταγμένη έκταση σε εκτάρια και 67.585.080 συνολικό ποσό ενίσχυσης.
  • Καρδίτσα: 1.015 πλήθος εγκεκριμένων ΑΦΜ, 20.065,51 ενταγμένη έκταση σε εκτάρια και 60.196.530 συνολικό ποσό ενίσχυσης.
  • Μαγνησία: 130 πλήθος εγκεκριμένων ΑΦΜ, 3.222,92 έκταση σε εκτάρια και 9.668.760 συνολικό ποσό ενίσχυσης.
  • Σύνολο χώρας: 4.169 εγκεκριμένοι ΑΦΜ, 84.879,23 ενταγμένη έκταση σε εκτάρια και 254.627.063,52 συνολικό ποσό ενίσχυσης.
-Διαφήμιση-