Νότια Αμερική: Σάλος με τις «ψηφιακές υφαρπαγές» γης

Στη Νότια Αμερική, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις αξιοποιούν το «Georeferencing», μια νέα τεχνική ψηφιακής χαρτογράφησης για την καταγραφή της ιδιοκτησίας γης. Σύμφωνα, όμως, με μια έκθεση της οργάνωσης GRAIN, αυτό το σύγχρονο εργαλείο χρησιμοποιείται τακτικά από εκείνους που υφαρπάζουν γη και τις μεγάλες εταιρείες για να εκδιώξουν τους αυτόχθονες κατοίκους από τις προγονικές περιοχές που καταλαμβάνουν.

Το Georeferencing συλλέγει ψηφιακά δεδομένα, όπως αεροφωτογραφίες, σαρωμένους γεωλογικούς ή τοπογραφικούς χάρτες. Στη συνέχεια, προσθέτει γεωγραφικές πληροφορίες στις εικόνες αυτές, έτσι ώστε το λογισμικό χαρτογράφησης να μπορέσει να τις τοποθετήσει σε μια πραγματική τοποθεσία. Όταν αυτή η ψηφιακή διαδικασία χρησιμοποιείται μονομερώς και δεν συνδυάζεται με πιο παραδοσιακές τεχνικές έρευνας, η διαδικασία στερείται επαλήθευσης, διακινδυνεύοντας την απάτη.

Η έλλειψη οργανωμένων βάσεων δεδομένων εθνικού κτηματολογίου στην πλειονότητα των χωρών της Νότιας Αμερικής προσφέρει πάτημα σε επίδοξους άρπαγες να διεκδικήσουν συλλογικές εκμεταλλεύσεις που διοικούνται από τοπικές κοινότητες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν την ίδια έκταση, ούτε φυσικά και οι βίαιες συγκρούσεις που επακολουθούν μεταξύ των καταπατητών και των αυτόχθονων πληθυσμών.