Η ώρα για τις διορθώσεις στο E9 που φουσκώνουν τον φόρο ακινήτων είναι… τώρα

της Φωτεινής Μακρή, Λογιστή – Φοροτεχνικού

Ως λογιστές, πολύ συχνά δεχόμαστε στο γραφείο μας πολίτες που ζητούν να μάθουν αν μπορούν να πάρουν απαλλαγή ή έστω να μειώσουν τον φόρο της ακίνητης περιουσίας.

Είναι γεγονός ότι περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν φέτος μειωμένο ή και μηδενικό το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι ανήκουν στις λεγόμενες οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Από τη μία λοιπόν είχαμε την έκπτωση έως 30% που χορήγησε η κυβέρνηση σε όλους τους ιδιοκτήτες και από την άλλη τη μερική ή ολική απαλλαγή (έκπτωση 50% ή 100%), λόγω εκπλήρωσης συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η μερική έκπτωση 50%, που έρχεται να προστεθεί στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, δίνεται εφόσον ο φορολογούμενος πληροί κατ’ αρχήν τα εισοδηματικά κριτήρια που παρατίθενται στον σχετικό πίνακα. Συνοπτικά, το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους πρέπει να μην υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένα κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για την πλήρη απαλλαγή που χορηγείται σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Εκτός από αυτές τις εισοδηματικές ρήτρες, όμως, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τον ν. 4223/2013 και, συγκεκριμένα, από το Άρθρο 7, παράγραφος 2:

1. Ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ..

Οι αποθήκες γίνονται «επαγγελματικοί χώροι»

Συνήθως, οι μειώσεις γίνονται αυτόματα κατά την εκκαθάριση του φόρου. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις φορολογουμένων που, ενώ πληρούν συσσωρευτικά τις προϋποθέσεις, βλέπουν τον φόρο στο εκκαθαριστικό τους «φουσκωμένο». Ένας από τους κυριότερους λόγους που συμβαίνει αυτό έχει να κάνει με τα λάθη στην καταχώριση γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων, τα οποία δεν είναι λίγες οι φορές που δηλώνονται στο Ε9 ως επαγγελματικοί χώροι, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με φόρο. Για τα ειδικά κτήρια κτηνοτροφικής χρήσης, ο σωστός κωδικός είναι ο 52 του Πίν. 1, Στήλη 9. Τα δε γεωργικά κτήρια, όπως π.χ. αποθήκες, πρέπει να καταχωρισθούν στη Στήλη 17 του Πίν. 2.

Τροποποιητικές χωρίς πρόστιμο

Τα καλά νέα είναι ότι οι αγρότες μπορούν, εξουσιοδοτώντας τον φοροτεχνικό τους, να προβούν και εκ των υστέρων στη διόρθωση και στη σωστή καταχώριση των κτισμάτων, ώστε μετά την εκκαθάριση του φόρου να υπολογιστεί ο φόρος που πραγματικά τους αναλογεί. Επίσης, λόγω της κτηματογράφησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι διορθώσεις γίνονται χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ στην περίοδο που διανύουμε.

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των νέων διατάξεων, για όλες τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται από την 1.1.2019 και εφεξής, καταληκτική ημερομηνία είναι η 31 Μαΐου του επομένου έτους από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών (σ.σ. μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη προθεσμία οριζόταν στις 30 ημέρες από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών). Έτσι όσοι απέκτησαν από την αρχή του έτους ή θα αποκτήσουν φέτος ακίνητο με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9 τους έως τις 31 Μαΐου 2020.

Επίσης, όπως προαναφέραμε, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τέλος, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου.