Οι πληρωμές της άμεσης ενίσχυσης

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
Με την προκαταβολή της Βασικής να πιστώνεται στους λογαριασµούς των δικαιούχων την επόµενη εβδοµάδα και την εξόφληση της Ενιαίας τον Δεκέµβριο, θα διοχετευτούν στην περιφέρεια πόροι άνω τoυ 1,5 δισ. ευρώ. 

Έτσι, στους χρόνους που είχε γράψει έγκυρα και µε υπευθυνότητα η «ΥΧ», αυτή η ρευστότητα όχι µόνο θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές οικονοµίες και την ύπαιθρο, αλλά θα καλύψει και κάποιες από τις ανάγκες χρηµατοδότησης της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. 

Γιατί, δυστυχώς, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σε άλλες χώρες-µέλη, που οι άµεσες ενισχύσεις συνήθως αποτελούν µέρος του αγροτικού εισοδήµατος, στην Ελλάδα συχνά υποκαθιστούν το επίσηµο αγροτικό πιστωτικό σύστηµα. 

Η χρηµατοπιστωτική επάρκεια του πρωτογενούς τοµέα, τα παλιά ετήσια βραχυπρόθεσµα δάνεια δηλαδή, που απαιτούνται για να καλυφθούν οι σηµερινές καλλιεργητικές ανάγκες, υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Ποσά που συνήθως αυξάνονται σε περιόδους φυσικών καταστροφών ή µειώσεις τιµών κάποιων κλάδων όπως οι σηµερινές. 

-Διαφήμιση-

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και άλλων τραπεζικών ιδρυµάτων για άµεση ή έµµεση ενίσχυση της θέσης τους στην αγροδιατροφή µέσω συµβολαιακών προγραµµάτων, µικροδανείων, ή παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις εµπορίας και επεξεργασίας, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι µεγάλη. Και επαρκής παραγωγική ανάταξη δεν µπορεί να υπάρξει, όσο δεν διαθέτουµε χρηµατοπιστωτική επάρκεια.

-Διαφήμιση-