Πληρωμές ύψους 21,5 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιβεβαίωση της «ΥΧ» για επιστροφή χρημάτων στους παραγωγούς

Πληρωμή ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Πάνω από 21 εκ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δύο μέρες, από τις 11/10/2017 έως τις 12/10/2017. Από το σύνολο των χρημάτων, περισσότερα από 17 εκ. ευρώ αφορούν , όπως είχε προαναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο η «ΥΧ», επιστροφές σε παραγωγούς από την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της ΕΕ.   

Τα υπόλοιπα χρήματα που καταβλήθηκαν αφορούν ενισχύσεις – από ανειλλημένες υποχρεώσεις – σε νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κα.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα