Πώς θα πληρωθεί η Εξισωτική – Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγκύκλιο για τον καθορισμό των διαδικασιών για την αναγνώριση και την εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους δικαιούχους, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους της Εξισωτικής έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος.

Με απόφαση του Προέδρου δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο ή/και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο για την Εξισωτική