Είχα μπει στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2004. Μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα 6.3;

-Διαφήμιση-
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχα μπει στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2004. Μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα 6.3;

Κατερίνα από Κόρινθο

Το ασυμβίβαστο για το Μ6.3 αφορά εγκεκριμένους του Μ6.1, δηλαδή του προγράμματος των νέων αγροτών, για το οποίο υφίσταται ήδη ασυμβίβαστο λόγω της διαφορετικής τυπικής απόδοσης. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για νέους αγρότες, οι οποίοι είχαν μπει τόσο παλιά, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν οριστεί για το μέτρο (ηλικία, τυπική απόδοση, εισόδημα, κατοικία και ιδιότητα επαγγελματία αγρότη).

-Διαφήμιση-