Σημαντική διεθνής διάκριση για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σημαντική διεθνής διάκριση για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ο οργανικός κύκλος Rankine (ORC) είναι μια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών όπως η βιομάζα, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμία και η απορριπτόμενη θερμότητα από βιομηχανικές διεργασίες.

Στην εργασία του Imran et al. (2018), αναλύονται πολλά βιβλιομετρικά στοιχεία από χιλιάδες δημοσιεύσεις στο πεδίο της έρευνας της τεχνολογίας ORC για την περίοδο 2000-2016 που παρατίθενται παρακάτω. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση διεθνώς με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές αλλά 4η λαμβάνοντας υπόψη δείκτες ποιότητας της έρευνας όπως impact factor, citations, και άλλα. Οι δέκα πρώτες χώρες είναι Κίνα, ΗΠΑ, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ταϊβάν.

-Διαφήμιση-

Η Ελλάδα την περίοδο αυτή εμφανίζεται με 63 δημοσιεύσεις στο πεδίο έρευνας ORC από τις οποίες 22 προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όλες με συν-συγγραφέα τον Καθ. Γεώργιο Παπαδάκη, 34 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ οι υπόλοιπες από άλλα ιδρύματα της χώρας.

Οι 22 δημοσιεύσεις του ΓΠΑ προήλθαν από την ερευνητική ομάδα του Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας αποτελούμενη από τον Καθ. Γ. Παπαδάκη, τον Επίκ. Καθ. Δημήτρη Μανωλάκο, τον Δρ. Γεώργιο Κοσμαδάκη, τον Δρ. Bertrand Tchanche, τον κ. Κώστα Μπουζιάνα και άλλους ερευνητές.

Η παραπάνω ερευνητική ομάδα την περίοδο αυτή υλοποίησε δύο Ευρωπαϊκά και τρία Εθνικά ανταγωνιστικά έργα στο πεδίο της τεχνολογίας του οργανικού κύκλου Rankine, σχεδίασε, κατασκεύασε και αξιολόγησε 4 πρωτότυπες μηχανές ORC διαφόρων τύπων.

Εκπονήθηκαν δύο διδακτορικές διατριβές και, μία επιπλέον διατριβή (με επιβλέποντα τον Επίκ. Καθ. Μανωλάκο) βρίσκεται σε εξέλιξη σε μία μηχανή ORC που είναι εγκατεστημένη στο ΓΠΑ και τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια.

Την περίοδο 2000-2016 δημοσιεύτηκαν διεθνώς 2120 εργασίες συνολικά από 3443 συγγραφείς από 71 χώρες. Ο Καθ. Γ. Παπαδάκης κατατάσσεται 10ος παγκοσμίως με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων στο πεδίο της τεχνολογίας ORC ενώ είναι 1ος με βάση τον αριθμό αναφορών ανά δημοσίευση (69) και 1ος με βάση τον impact factor ανά δημοσίευση (4,18). Επίσης, δύο εργασίες του Δρ. Tchanche (με συν-συγγραφέα τον Καθ. Γ. Παπαδάκη) που δημοσιεύτηκαν το 2009 και το 2011 κατατάσσονται στην 8η και 10η θέση παγκοσμίως μεταξύ των πιο συχνά αναφερόμενων (most cited) την περίοδο αυτή. Στον Δρ. Tchanche απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του ΓΠΑ το 2010 με επιβλέποντα τον Καθ. Γ. Παπαδάκη.

Η έρευνα στο πεδίο της τεχνολογίας ORC συνεχίζεται στο Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας και ήδη δύο νέες εργασίες έχουν δημοσιευτεί το 2017.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και γι’ αυτό η Πανεπιστημιακή κοινότητα συγχαίρει την ερευνητική ομάδα του Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας και εύχεται κάθε επιτυχία στο επιστημονικό της έργο.

Δ.Τ

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki