Υπάρχει αυτή την περίοδο κάποιο ανοιχτό πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Υπάρχει αυτή την περίοδο κάποιο ανοιχτό πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας;

Αυτήν τη περίοδο, για τους μελισσοκόμους, είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2019.

Σύμφωνα με αυτές τις δράσεις, ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» στην 3.1, ενώ στην 3.2 ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως και την 1η Ιουλίου 2019, από τον συνήθη τόπο έδρας σε άλλον ή αντίστροφα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις γίνεται με κατάθεση σχετικής αίτησης στο κέντρο μελισσοκομίας, της ζώνης ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών, έως την 21η Ιανουαρίου 2019.

-Διαφήμιση-