Δικαίωμα μεταφοράς άδειας αμπέλου σε κατάλληλο κτήμα δίνει εγκύκλιος Αντώνογλου

Δικαίωμα μεταφοράς άδειας αμπέλου σε κατάλληλο κτήμα δίνει εγκύκλιος Αντώνογλου
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με την θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Νίκος Αντώνογλου.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια τονίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να μεταφέρουν την άδεια φύτευσης οινάμπελου σε άλλο αγροτεμάχιο από αυτό που δήλωσαν οι δικαιούχοι, όταν διαπιστωθεί ότι το αρχικά δηλωμένο κτήμα είναι ακατάλληλο για την καλλιέργεια.

-Διαφήμιση-

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, δυνατότητα αλλαγής τεμαχίου δίνεται όταν η έκταση για την οποία δόθηκε η αδειοδότηση δεν είναι διαθέσιμη:

  • Όταν η επιλέξιμη έκταση αντιστοιχεί σε τεμάχια που παίρνουν μέρος σε αναδασμό και δεν είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης τίτλων ως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα παραγωγό.
  • Σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης
  • Όταν για το επιλέξιμο τεμάχιο έχουν τροποποιηθεί ή διαπιστώνονται παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του και το καθιστούν ακατάλληλο για την καλλιέργεια της οινοποιήσιμης αμπέλου.
  • Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αδειοδοτήθηκε μέρος της έκτασης τεμαχίων παραγωγού και όχι η συνολική τους έκταση. Σε αυτή την περίπτωση και προς αποφυγή πολυτεμαχισμού

Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής αγροτεμαχίων, τα νέα τεμάχια πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα επιλέξιμα τεμάχια αδειοδότησης (έκταση, υψόμετρο, βιολογική καλλιέργεια κ.α.), σε εφαρμογή του  Άρθρου 10, (Καν.215/561).

Δυνατότητα αλλαγής τεμαχίου που αδειοδοτήθηκε και μεταβίβαση της άδειας

Λαμβάνοντας υπόψη τον Εκτ. Καν 2015/561: «(8)….Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εν λόγω συγκεκριμένη έκταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων…», η άδεια νέας φύτευσης μπορεί να υλοποιηθεί σε τεμάχιο άλλο διαφορετικό από το οποίο δόθηκε η άδεια (με διαφορετικό / ή διαφορετικούς 13ψηφιο κωδικό, από τον αναγραφόμενο στην εκτυπωμένη άδεια φύτευσης) όταν η έκταση για την οποία δόθηκε η αδειοδότηση δεν είναι διαθέσιμη όπως για περιπτώσεις:

  • η επιλέξιμη έκταση αντιστοιχεί σε τεμάχια που παίρνουν μέρος σε αναδασμό και δεν είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης τίτλων ως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον αιτούντα παραγωγό.
  • απαλλοτρίωσης
  • για το επιλέξιμο τεμάχιο έχουν τροποποιηθεί ή διαπιστώνονται παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του και το καθιστούν ακατάλληλο για την καλλιέργεια της οινοποιήσιμης αμπέλου.
  • περιπτώσεις κατά τις οποίες αδειοδοτήθηκε μέρος της έκτασης τεμαχίων παραγωγού και όχι η συνολική τους έκταση. Σε αυτή την περίπτωση και προς αποφυγή πολυτεμαχισμού και κατακερματισμού της εκμετάλλευσης δύναται η φύτευση σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια τα οποία είναι ανάλογης έκτασης με αυτή που αδειοδοτήθηκε.

Για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής αγροτεμαχίων, τα νέα τεμάχια πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα επιλέξιμα τεμάχια αδειοδότησης (έκταση, υψόμετρο, βιολογική καλλιέργεια κ.α.), σε εφαρμογή του Άρθρου 10, (Καν.215/561).

Περιπτώσεις υλοποίησης της αδειοδότησης (μεταβίβαση άδειας) από διαφορετικό παραγωγό είναι δυνατή σε περιπτώσεις που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο τεμάχιο στο πλαίσιο διαχείρισης εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων φυσικών ή άλλων προσώπων, για κληρονομικούς λόγους, εφόσον η μεταβίβαση τεμαχίου και άδειας διενεργείται εντός του διαστήματος υποχρέωσης φύτευσης – τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησής της αδείας.

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής / τροποποίησης στα στοιχεία του τελικού πίνακα χορήγησης αδειών, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στη ΔΑΟΚ, για την γνωστοποίηση της μεταβολής (τεμαχίου, ή και αδειοδοτημένου παραγωγού). Η ΔΑΟΚ, θα προβεί στην εξέταση του αιτήματος με τήρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.

Μετά την διενέργεια των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο Αμπελουργικό Μητρώο, στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ», με την εισαγωγή των αποτελεσμάτων τους, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή/ υλοποίηση της αδειοδότησης στο τροποποιημένο τεμάχιο ή σε διαφορετικό παραγωγό.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

-Διαφήμιση-
Delegate