Ηλεκτρονική άδεια για κυνηγούς και σώμα φύλαξης της φύσης ετοιμάζει το ΥΠΕΝ

Ηλεκτρονική άδεια για κυνηγούς και σώμα φύλαξης της φύσης ετοιμάζει το ΥΠΕΝ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το πόρισμα της αξιολόγησης των απόψεων του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι παρουσίασε την Πέμπτη 21/7 ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, παρουσία του γενικού διευθυντή δασών, Κώστα Δημόπουλου και του διευθυντή δασικών έργων και υποδομών του ΥΠΕΝ, Δημήτρη Ντινόκα.

Το πόρισμα συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του υπουργείου, αποτελούμενη από εξειδικευμένους επιστήμονες της δασικής υπηρεσίας στο αντικείμενο της διαχείρισης της άγριας πανίδας, έπειτα και από τον εθνικό διάλογο για το κυνήγι, που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιρώνης, μέσα από το πόρισμα διαφαίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία τόσο του κυνηγιού, όσο και της φύσης-βιοποικιλότητας, όπως ηλεκτρονική άδεια για όλους τους κυνηγούς, καλύτερος έλεγχος στα οικονομικά, ενιαίο σώμα φύλαξης της φύσης με διαφορετικές ειδικεύσεις και δημόσιο έλεγχο, καθώς και σύσταση επιτροπής θήρας επιφορτισμένη να συντάσσει την ρυθμιστική.

-Διαφήμιση-
Delegate

Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, τα κύρια σημεία του πορίσματος συνοψίζονται στο γεγονός ότι:

  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για ένα τόσο «ιδιαίτερο» θέμα, όπου ιστορικά υπήρχαν σοβαρές εντάσεις, υπάρχουν πλέον σε ένα κοινό κείμενο περιληπτικά η σύνθεση όλων των (συχνά αντίθετων) απόψεων όλων των φορέων και ανά ερώτηση που τέθηκε στον διάλογο, τα κυριότερα προβλήματα, καθώς και οι πρώτες προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ιεραρχημένες χρονικά, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα σε μία αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου με συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας.
  • Σχεδιάζεται να υπάρχουν πλέον σε δημόσια θέα στην ιστοσελίδα του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι όλα τα επιπλέον θέματα που το αφορούν (μελέτες, λίστα με σχετική βιβλιογραφία, οικονομικά στοιχεία κλπ) τα οποία θα εμπλουτίζονται με επιπλέον στοιχεία και θα ενημερώνονται τακτικά.
  • Προχωράει άμεσα η δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Διαχείριση της Άγριας Πανίδας (ΕΕΔΑΠ) ως ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου που θα βοηθάει τις δημόσιες υπηρεσίες με την εξειδικευμένη γνώση των συμμετεχόντων στην λήψη αποφάσεων (π.χ. ρυθμιστικές διατάξεις, παρακολούθηση ειδών, μελέτες για την άγρια πανίδα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό συζητιέται με ειδικούς εμπειρογνώμονες για κάποιες μικρές, αλλά πιθανές απαραίτητες, αλλαγές στην φετινή ρυθμιστική.
  • Προχωράει άμεσα η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Δράσης με την ενεργή συνεργασία των εμπλεκομένων δομών (π.χ Δασαρχείου, Λιμενικού, θηροφυλακής, ΔΟΥ κλπ) και τίθενται οι βάσεις για την δημιουργία του ενιαίου Ελληνικού Σώματος Φύλαξης της Φύσης, αναζητώντας παράλληλα τρόπο να εξαιρεθεί η φύλαξη της υπαίθρου από τη σημερινή δέσμευση του 97,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου.
  • Συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για θέματα θηρευτικής νομοθεσίας.
  • Προχωράει (μαζί με τα άλλα υπουργεία) η διερεύνηση του τρόπου έκδοσης των αδειών θήρας με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο (μείωση γραφειοκρατίας, εξυπηρέτηση πολιτών).
  • Θεσμοθετείται επιβολή προστίμων μεσοπρόθεσμα και μέχρι το τέλος του χρόνου (μείωση δικαστικών υποθέσεων, άμεσα ανταποδοτικά έσοδα για το κράτος, μείωση εγκληματικότητας).
  • Σχεδιάζονται προδιαγραφές παρακολούθησης και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων των ειδών της άγριας πανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, με προτεραιότητα στα θηρεύσιμα είδη.
  • Σχεδιάζεται η διεπιστημονική ενδυνάμωση και (κάθετη) οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας και πλήρη αξιοποίηση της εμπειρίας και του δυναμικού της.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με το πόρισμα που προέκυψε από τον εθνικό διάλογο για το κυνήγι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε στους εκπροσώπους ότι όσον αφορά στην φετινή ρυθμιστική, αυτή θα λάβει υπόψη της όλα τα τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που διασφαλίζουν την βιοποικιλότητα.