Δημιουργία ομάδας παραγωγών και ένταξη στα σχέδια βελτίωσης

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το 2018 δημιουργήσαμε μια ομάδα παραγωγών. Μπορούμε να μπούμε στα Σχέδια Βελτίωσης;

Δημήτρης, Καρδίτσα

Οι ομάδες παραγωγών είναι επιλέξιμες για ένταξη σε συλλογικά Σχέδια Βελτίωσης. Θα πρέπει, όμως, τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα, «κάτω» από τα οποία έχουν συσταθεί, να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως, για παράδειγμα, εγγραφή σε οικείο μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.

-Διαφήμιση-
Delegate