Δημιουργία ομάδας παραγωγών και ένταξη στα σχέδια βελτίωσης

-Ειδική έκδοση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Το 2018 δημιουργήσαμε μια ομάδα παραγωγών. Μπορούμε να μπούμε στα Σχέδια Βελτίωσης;

Δημήτρης, Καρδίτσα

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Οι ομάδες παραγωγών είναι επιλέξιμες για ένταξη σε συλλογικά Σχέδια Βελτίωσης. Θα πρέπει, όμως, τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα, «κάτω» από τα οποία έχουν συσταθεί, να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως, για παράδειγμα, εγγραφή σε οικείο μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress