Πιστώνονται οι συνδεδεμένες στα ζωικά: Από 7,64 ευρώ/ ζώο τα ορεινά, από 5 ευρώ τα πεδινά

Πιστώνονται οι συνδεδεμένες στα ζωικά
-Διαφήμιση-
Delegate

Από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το βόειο, το πρόβειο και το αίγειο κρέας ενώ, όπως πρώτη έγραψε η «Ύπαιθρος Χώρα» που κυκλοφορεί στα περίπτερα, δεν αποκλείεται ορισμένα ποσά να πληρωθούν από την Παρασκευή 22 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, υπογράφηκε η απόφαση που καθορίζει το ύψος των ενισχύσεων οι οποίες ξεκινούν από 7,64 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο για τα αιγοπρόβατα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στα 5 ευρώ ανά ζώο για τα πεδινά.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι ο καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος γίνεται  ως ακολούθως:

  1. Δράση 1: 7,64 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05- 2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.
  2. Δράση 2 : 5,00 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05- 2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Συνδεδεμένη για ειδικά δικαιώματα: 196 ευρώ ανά ζώο για βοοειδή, 29 ευρώ ανά αιγοπρόβατο

-Διαφήμιση-

Εξάλλου, με υπουργική απόφαση καθορίζεται στα 196 ευρώ ανά μονάδα ζώου για τα βοοειδή και στα 29 ευρώ ανά αιγοπρόβατο το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει «ότι το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 196 Ευρώ ανά Μ.Μ.Ζ. και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 29 Ευρώ ανά ζώο».