ΣΕΚ: Εξισωτική εν είδει φιλοδωρήματος στους κτηνοτρόφους

Συνεργασία ΣΕΚ με την κτηνίατρο και πρώην μέλος του ΕΦΕΤ, Ε. Δραγατίδου
-Διαφήμιση-
Delegate

Φιλοδώρημα χαρακτηρίζει την καταβολή της εξισωτικής στους κτηνοτρόφους ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), καθώς, όπως επισημαίνει, τα ποσά της ενίσχυσης στη μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων μειώθηκαν πάνω από 50%. Από την ανάρτηση των καταστάσεων προκύπτει ότι ισχυρό πλήγμα έχουν δεχτεί κυρίως οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών της χώρας.

Ο ΣΕΚ σε ανακοίνωσή του ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της εξισωτικής αποζημίωσης, ώστε «να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του Μέτρου 13 και να επιτευχθούν οι στόχοι του, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΕΚ για την εξισωτική αποζημίωση:

-Διαφήμιση-

Η ανάρτηση των καταστάσεων με τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2016, αποκάλυψε ότι η κτηνοτροφία και μάλιστα των ορεινών περιοχών έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα.

Η γενικευμένη και χωρίς ουσιώδη κριτήρια ένταξη στο Μέτρο 13 οδήγησε σε τετραπλασιασμό των δικαιούχων και σε καταβολή τελικά της εξισωτικής εν είδει φιλοδωρήματος. Τα ποσά της ενίσχυσης στη μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων μειώθηκαν πάνω από 50%, παρότι το συνολικό ποσό του μέτρου αυξήθηκε σημαντικά.

Οι μεγάλοι «χαμένοι» είναι οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών, δηλαδή οι φτωχοί βιοπαλαιστές και φρουροί της υπαίθρου. Για παράδειγμα κτηνοτρόφος ορεινής περιοχής που πήρε το 2015 6.500 ευρώ σήμερα καταλήγει να δικαιούται μόνο 2.600 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι:

  • Σκοπός της εξισωτικής αποζημίωσης είναι η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, ως αντιστάθμισμα του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος, σκοπός που ουδόλως εξυπηρετείται με αυτή την κατανομή.
  • Η κτηνοτροφία αξιοποιεί ορεινές και μειονεκτικές εκτάσεις που είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Μάλιστα το 78% των προβάτων και το 91% των αιγών εκτρέφεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Επομένως αυτή η πολιτική της ισοπέδωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας δεν συντελεί με κανένα τρόπο στη διατήρηση του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Ζητάμε από την κυβέρνηση, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η κτηνοτροφία και στα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται σε τόσο δύσκολες γεωκλιματικά συνθήκες, να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της εξισωτικής αποζημίωσης, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του Μέτρου 13 και να επιτευχθούν οι στόχοι του, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προϋπάρξει συνάντηση με τους φορείς των κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα με το ΣΕΚ, ο οποίος είναι έτοιμος με τις προτάσεις του να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.