Πότε θα γίνει η έγκριση πληρωμής για τη 2η πρόσκληση αγροτών του Yπομέτρου 6.1;

-Διαφήμιση-
Μήπως γνωρίζετε πότε θα γίνει η έγκριση πληρωμής για τη 2η πρόσκληση αγροτών του Yπομέτρου 6.1;

Όλοι οι εγκεκριμένοι παραγωγοί της 2ης πρόσκλησης του Yπομέτρου 6.1 για τους νέους αγρότες έχουν πληρωθεί την προκαταβολή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους τελευταίους να προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Οι μόνες περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα είναι αυτές των εν δυνάμει δικαιούχων, για τους οποίους εκκρεμεί η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού επιπλέον.

-Διαφήμιση-