Αλλαγή φρουράς στα Γιάννενα

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” αποφάσισε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, την ανακατανομή αξιωμάτων μεταξύ των μελών του, δίνοντας την Προεδρία στον Λιούρη Θεοχάρη.

Ακολουθεί η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος           κ. Λιούρης Θεοχάρης  

Αντιπρόεδρος     κ. Κατσανάκης Αθανάσιος  

Γραμματέας        κ. Νούσιας Ιωάννης  

Ταμίας                 κ. Περιστέρης Αναστάσιος  

Μέλος                  κ. Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος  

Μέλος                  κ. Καραμπίνας Νικόλαος  

Μέλος                  κ. Τζιάλλας Γεώργιος