Διάκριση για την πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ

Διάκριση για την πολιτική Ανοιχτών Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διακρίθηκε σε επίπεδο Ε.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, ως φορέας άσκησης Καλής Πρακτικής (best practice).

Με συντονισμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν από το 2015 μέχρι σήμερα, το Υπ.Α.Α.Τ. κατάφερε φέτος να ανέλθει στην 8η θέση μεταξύ των δημόσιων οργανισμών των κρατών/μελών της Ε.Ε. Ανήκει πλέον στους «ταχείς δρομείς» (fast trackers) της πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα, γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής της πολιτικής και διαθέτουμε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαδικτυακή πύλη.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Στην αξιόλογη αυτή προσπάθεια συνέβαλαν όλα τα μέλη της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας,  που εργάστηκαν με ζήλο και εργατικότητα.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε όλους τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για να αναδείξουν το Υπ.Α.Α.Τ. σε φορέα Καλής Πρακτικής στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα των Ανοικτών Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Αναφορά (European Data Report 2018)

Η Έκθεση για τη χώρα μας

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας