Δυτική Ελλάδα: Νέα σελίδα στην αγροτική έρευνα

Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων

Δυτική Ελλάδα: Νέα σελίδα στην αγροτική έρευνα

Νέες προοπτικές στην εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα στη Δυτική Ελλάδα ανοίγει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών στηρίζεται σε τρεις άξονες δράσεων. Ο πρώτος άξονας αφορά την αλληλοϋποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των δύο φορέων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για ενημέρωση και επιμόρφωση των αγροτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων στις καλλιέργειες. Ο δεύτερος άξονας αφορά την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών και αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, με στόχο την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της υπαίθρου.