ΕΛΣΤΑΤ: Ύφεση 11,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2020

Ύφεση 11,7% κατέγραψε η ελληνική οικονομία σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο του 2020, με τον κορωνοϊό να επιδρά σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα και ειδικά στην πορεία του τουρισμού και των τουριστικών εισπράξεων. 

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου , κατά το τρίτο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τρίτο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 9,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019.

Τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κινήθηκαν μέσα στο εύρος των εκτιμήσεων των αναλυτών. Να σημειωθεί πως στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου η ύφεση σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 8,5%, όταν η κυβέρνηση αναμένει πως το έτος θα κλείσει με ύφεση 10,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2019 επήλθαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (σ.σ. τα έσοδα από τον τουρισμό) παρουσίασαν μείωση κατά 44,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 80,0%.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 18,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2020 επήλθαν οι εξής μεταβολές:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

-Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 10,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 39,2%.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει πως τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο 2020 «αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς».