Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤΕΕ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤΕΕ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δίνεται η δυνατότητα, στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business».

Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤΕΕ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Συγκεκριμένα, παρέχονται έξι (6) υποτροφίες αποκλειστικά σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Η κάθε υποτροφία καλύπτει το  50% των διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο ότι είναι μέλη του Επιμελητηρίου και ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. 

Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (IHU) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 με τον Νόμο 3391, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και είναι το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας που τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Ειδικεύεται στην προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τα πτυχία που απονέμει είναι διαπιστευμένα από την κυβέρνηση και αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από τρεις Σχολές:

  • School of Economics, Business Administration & Legal Studies.
  • School of Humanities.
  • School of Science and Technology.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.