Μέτρο 8 (δάσωση): Τι δεσμεύσεις θα έχουμε εάν δενδροφυτεύσουμε ένα χωράφι;

-Διαφήμιση-
Σχετικά με το Μέτρο 8 (δάσωση), τι δεσμεύσεις θα έχουμε εάν δενδροφυτεύσουμε ένα χωράφι; Μπορούμε μετά από κάποια χρόνια να εκριζώσουμε τα δέντρα;

Συμεών από Ζάκυνθο

Εντός του τριμήνου αναμένεται να υπάρχει μια προδημοσίευση για το Μέτρο 8, που θα φωτίσει περισσότερες πτυχές σχετικά με τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις ενός δικαιούχου.

-Διαφήμιση-