Μέχρι 2 Ιανουαρίου η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2017

Μέχρι 2 Ιανουαρίου η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2017
-Διαφήμιση-

Περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου θα έχουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. και αγροτικών οχημάτων για να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου είναι Σάββατο και, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το πρόστιμο για τη μη καταβολή ισούται με το ύψος των τελών, το οποίο θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση πινακίδων παραμένει η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.