Νέες παρατάσεις από το ΥΠΑΑΤ και σε Συνεργασία και Εγγειοβελτιωτικά

Νέες παρατάσεις από τον ΥΠΑΑΤ, και σε Συνεργασία και Εγγειοβελτιωτικά
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τον δρόμο των παρατάσεων λαμβάνουν σχεδόν όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΠΑΑ 2014-20, καθώς μετά την πρόσκληση για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και τα Σχέδια Βελτίωσης, για μέσα Φθινοπώρου πάνε και οι προκλήσεις για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» και τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την πρώτη τροποποίηση του Μέτρου 16, δίνεται η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 22 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

Επιπλέον, τροποποιείται η πρόσκληση για τη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», με την ημερομηνία υποβολής της πρότασης να παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε εδώ την απόφαση

-Διαφήμιση-