Συμμετοχή στο πρόγραμμα νέων αγροτών χωρίς απολυτήριο στρατού

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μπορεί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες χωρίς να έχει απολυτήριο στρατού;

Αθανάσιος από Αγιά

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Απάντηση

Το απολυτήριο στρατού δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας, που σημαίνει ότι ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά χωρίς να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Φυσικά, αυτό δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώνει ο παραγωγός (π.χ. να καταρτιστεί).

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress