Πάνω από 500 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, μηδενικό κέρδος (φώτο)

Η κτηνοτροφική μονάδα «Hohe» στη Γερμανία

Η κτηνοτροφική μονάδα «Hohe» στη Γερμανία
-Διαφήμιση-

Η Hohe είναι μία από τις μεγάλες συνεταιριστικές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Γερμανίας, αριθμώντας 37 μέλη. Καταλαμβάνοντας έκταση η οποία υπερβαίνει τα 23.000 στρέμματα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, η εκμετάλλευση περιλαμβάνει κτηνοτροφική μονάδα 525 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (συνολικά διαθέτει πάνω από 1.000 βοοειδή) και καλλιέργειες παραγωγής ζωωτροφών. Από τις εν λόγω αγελάδες, φυλής Χολστάιν, η ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τα 5 εκατ. λίτρα γάλακτος. Ωστόσο, παρά τον μεγάλο όγκο παραγωγής, η συγκεκριμένη μονάδα αγελαδοτροφίας μόλις και μετά βίας καλύπτει τα κόστη της συνεταιριστικής ομάδας που τη διαχειρίζεται.

Υψηλό το τίμημα της διατήρησης των τιμών κάτω του κόστους στο γάλα

Ο λόγος για τον οποίο μια τέτοια μονάδα αδυνατεί να αποκομίσει κέρδη οφείλεται στην κατάρρευση των τιμών του γάλακτος στην Ευρώπη, σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος παραγωγής. Στη Γερμανία, η τρέχουσα τιμή του παραγόμενου γάλακτος για τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις κυμαίνεται στα 32 σεντς ανά λίτρο. Ωστόσο, το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε επίσης 32 σεντς ανά λίτρο, εάν συμπεριληφθούν και τα έξοδα για το εργατικό δυναμικό, εκμηδενίζοντας τα πιθανά κέρδη. «Το κόστος παραγωγής και η τιμή πώλησης του προϊόντος μας είναι τα ίδια» επισημαίνει η Nicole Winkelmann, διευθύντρια Οικονομικών της Hohe.

Όπως εξηγεί η Winkelmann, στόχος είναι η εκμετάλλευση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τον τοπικό επεξεργαστή γάλακτος, όπου καταλήγει η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής της. Έτσι, η Hohe έχει ήδη αρχίσει να παράγει παγωτό με το οποίο προμηθεύει τοπικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, διοχετεύει 200 λίτρα κάθε μήνα για αυτό τον σκοπό. Ωστόσο, η ίδια τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για την συνεταιριστική εκμετάλλευση να αποκομίσει κέρδος και παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστική όσον αφορά την τιμή.

-Διαφήμιση-