Το ποσό της υπερδέσμευσης που δόθηκε θα μοιραστεί άμεσα στους επιλαχόντες;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Θα θέλαμε να ενημερώσετε λίγο εμάς τους επιλαχόντες, το ποσό της υπερδέσμευσης που δόθηκε θα μοιραστεί άμεσα στους επιλαχόντες ή θα περιμένουμε και τη λήξη της δεύτερης προκήρυξης από τις περιφέρειες που δεν συμπληρώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι;

Οι δύο προσκλήσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους, τουλάχιστον όσον αφορά την πληρωμή των δικαιούχων. Επομένως, οι εγκεκριμένοι παραγωγοί της υφιστάμενης επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων θα πληρωθούν πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης της 2ης πρόσκλησης και πιθανότατα εντός των επόμενων 15-30 ημερών.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress