Συστάσεις για την αλλαγή της νομοθεσίας των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ

Πάρτυ με τα παράνομα φυτοπροστατευτικά στην Ορεστιάδα
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Μπορεί το σημερινό διπλό σύστημα έγκρισης και εξουσιοδότησης των φυτοφαρμάκων που κυκλοφορούν στην ΕΕ να καταστεί περισσότερο διαφανές, αποτελεσματικό και αποδοτικό, και εάν ναι, πώς;

Το συγκεκριμένο ερώτημα έθεσε ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, στην ομάδα των επικεφαλής επιστημονικών συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μετά από έναν χρόνο έρευνας κατέγραψαν τις συστάσεις τους για το πώς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω.

Σε αυτό το διπλό σύστημα, το κύριο συστατικό ενός φυτοφαρμάκου (η δραστική ουσία) αξιολογείται επιστημονικά σε επίπεδο ΕΕ, ενώ τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο σύνολό τους (τα οποία περιλαμβάνουν και άλλα συστατικά) αξιολογούνται και εξουσιοδοτούνται προς πώληση στο επίπεδο ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών.

-Διαφήμιση-

Οι επιστήμονες εστίασαν στην αποφυγή κινδύνων που ενδέχεται να προκληθούν από αυτό το διπλό σύστημα, προτείνοντας μέτρα όπως:

  1. Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος έγκρισης των φυτοφαρμάκων της ΕΕ και διάδοση των τρόπων προστασίας της αγροτικής παραγωγής και των τροφίμων.
  2. Εφαρμογή συστηματικής επαγρύπνησης μετά τη διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά, ώστε να υπάρχει συνεχής έλεγχος για τη δράση τους.
  3. Καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων.
  4. Αύξηση των μηχανισμών για την επίλυση διαφορετικών επιστημονικών εκτιμήσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την έγκριση των δραστικών ουσιών.

«Θα εξετάσω προσεκτικά αυτές τις συστάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην εξέταση της νομοθεσίας σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτή η γνωμοδότηση μας βοηθά στις συνεχείς προσπάθειές μας να παρέχουμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας για την υγεία των ανθρώπων των ζώων και το περιβάλλον, παράλληλα με τη βιώσιμη παραγωγή ασφαλών, θρεπτικών και προσιτών τροφίμων», δήλωσε ο επίτροπος Υγείας.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki