Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά στην «ΥΧ»

Η Ελλάδα αρνείται να πάρει την περιβαλλοντική οδό

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά στην «ΥΧ»
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Την αδυναµία της Ελλάδας να θέσει πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους επισηµαίνει αποκλειστικά στην «ΥΧ» το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), που απάντησε σε µία σειρά ερωτήσεών µας, λίγο πριν από την έλευση της νέας χρονιάς. Μεταξύ άλλων, το ΕΕΣ εµφανίζεται αποφασισµένο να ελέγξει εάν οι συστάσεις του προς την Κοµισιόν υλοποιούνται, ενώ αποκαλύπτει τις εκθέσεις του για τον πρωτογενή τοµέα που αναµένονται το 2018.

Διαβάστε ολόκληρο ολόκληρο το άρθρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress