Εκπτώσεις έως και 83% στο κόστος εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων από αγρότες

Εκπτώσεις έως και 83% στο κόστος εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων από αγρότες
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Μειώσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 83%, στο κόστος αγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων από αγρότες προβλέπει ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών.

Με την απόφαση, το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που καλλιεργούνται γεωργικά και των οποίων η μορφή άλλαξε (από δάσος σε αγρό) έως το 2007, διαμορφώνεται ως εξής:

-Διαφήμιση-

α) Σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους).

β) Σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους.

γ) Σε δημόσιες χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Για εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007 υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση 10% της «αξίας δάσους», που καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης», με τα ποσοστά για τις κατηγορίες αυτές να διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης». Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Παραδείγματα

Με υπόθεση αξίας 600 ευρώ/στρέμμα, τόσο για την αντικειμενική όσο και γι’ αυτήν του δάσους:

Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν από το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με τις παλιές διατάξεις, το αντάλλαγμα ήταν 500 ευρώ/στρέμμα (τα 200 ευρώ για κυριότητα σε τέσσερις δόσεις, τα 300 ευρώ εφάπαξ). Με τις νέες διατάξεις διαμορφώνεται σε 270 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις.

Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν από το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με τις παλιές διατάξεις, δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της χρήσης της έκτασης. Ο παραγωγός όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά με 500 ευρώ/στρέμμα (προηγούμενη περίπτωση). Με τις νέες διατάξεις, το κόστος διαμορφώνεται σε 120 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις.
 
Κόστος έγκρισης επέμβασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν από το 1975, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με το παλιό καθεστώς ήταν 180 ευρώ εφάπαξ για τη χρήση, με το νέο 75 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις.

Κόστος έγκρισης επέμβασης για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Με τις παλιές διατάξεις ήταν 921,25 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις, με τις νέες διατάξεις 180 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις.
 
Κόστος έγκρισης επέμβασης για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα: Με τις παλιές διατάξεις ήταν 801,25 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις, με τις νέες 135 ευρώ/στρέμμα σε 100 δόσεις.

Δωρεάν οι ενστάσεις σε περιοχές αναδασμών

Με δεύτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για περιοχές αναδασμών, καθώς και για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, θα γίνονται ατελώς (δωρεάν). H ατέλεια αφορά:

· Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β’ Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλουν αντίρρηση κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών).

· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού.

· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.

Oι παραπάνω περιπτώσεις προστίθενται σε πέντε περιπτώσεις ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίστηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 («Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη»). Oι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις είναι οι εξής:

α) Περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στον δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως.

β) Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού.

γ) Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού.

ε) Περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.

Οι αλλαγές στο αντάλλαγμα χρήσης και στο κόστος αναδάσωσης

 

Παλιό καθεστώς

Νέο καθεστώς

Μείωση κόστους

 

Ποσό

Τρόπος πληρωμής

Ποσοστό

Τρόπος πληρωμής

Για όλες τις εκτάσεις

Δημόσιες

50% της αξίας δάσους

Εφάπαξ

20% της αξίας δάσους

100 δόσεις

60%

Ιδιωτικές

30% της αξίας δάσους

12,5% της αξίας δάσους

58,33%

Χορτολιβαδικές

40% της αξίας δάσους

15% της αξίας δάσους

62,5 %

Επιπλέον ποσό για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007

Δαπάνη αναδάσωσης

621,25 €/στρ.

Εφάπαξ

10% της αξίας δάσους

100 δόσεις

Κατά μέσο όρο 90%

 

-Διαφήμιση-
Delegate