Ενημερωτική εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για αιτήσεις πληρωμής του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας

Ενημερωτική εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για αιτήσεις πληρωμής του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας
-Διαφήμιση-
Delegate

Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 02-12-2016 προγραμματίζεται να διενεργηθεί στην Κομισιόν η υποβολή της 13ης Τελευταίας Ενδιάμεσης Αίτησης Πληρωμής – Δήλωσης Δαπανών και ταυτοχρόνως να δοθούν τα στοιχεία των πληρωμών της Δήλωσης στην ΕΔΕΛ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η καταληκτική ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών για την 13η Τελευταία Ενδιάμεση Αίτηση Πληρωμής – Δήλωση Δαπανών θα είναι η 18-11-2016. Προκειμένου να είναι εφικτή η δήλωση δαπανών την προκαθορισμένη ημερομηνία, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις πληρωμές, να έχουν εκδοθεί οι εντολές πληρωμής και να έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις στα πληροφορικά συστήματα.

Συγκεκριμένα στο 13ο Τελευταίο Ενδιάμεσο Αίτημα Πληρωμής θα συμπεριληφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στις εντολές πληρωμής προς τους δικαιούχους που θα εκδοθούν από το Λογιστήριο Πληρωμών Τρίτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις 18-11-2016 στις 15:00 μ.μ.».

-Διαφήμιση-

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: «Υποβολή της 13ης τελευταία ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής /δήλωσης δαπανών»