Γλυκιά η ζάχαρη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, «βαρίδι» τα 12, 5 δις ευρώ

Κρίση με το Κατάρ: ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία σταματούν τις εξαγωγές λευκής ζάχαρης προς τη χώρα
-Διαφήμιση-
Delegate

Πρόταση υπέρ της κύρωσης της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η κυβέρνηση.  Πρόκειται για διαδικαστικό θέμα καθώς οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορούν στα δημοσιονομικά για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τους τελωνειακούς δασμούς και τις εισφορές για τον τομέα της ζάχαρης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Αντωνίου.

Ειδικότερα , όπως εξήγησε , για τον τρέχοντα δημοσιονομικό κύκλο, οι κανόνες θεσπίζουν τις εξής κατηγορίες ίδιων πόρων για την ΕΕ:

Πρώτον, οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, κυρίως τελωνειακοί δασμοί και εισφορές στον τομέα της ζάχαρης. Η νέα απόφαση, όπως εξήγησε, που θα κυρωθεί με τον υπό ψήφιση νόμο, προβλέπει τη μείωση σε 20%, στο ποσοστό παρακράτησης των εσόδων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων από 25% που ήταν στην προηγούμενη Απόφαση του 2007.

Δεύτερον, οι ίδιοι πόροι βασίζονται στο Φ.Π.Α. Ένα ενιαίο ποσοστό 0,30% εισπράττεται επί της εναρμονισμένης βάσης Φ.Π.Α. κάθε κράτους – μέλους. Η φορολογήσιμη βάση Φ.Π.Α. περιορίζεται στο 50% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας.

Με τη νέα απόφαση αυξάνεται για την περίοδο 2014 – 2020, ο συντελεστής καταβολής των ίδιων πόρων που βασίζονται στο Φ.Π.Α. για τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες σε ποσοστό 0,15% από 0,10% που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Για όλες τις άλλες χώρες ισχύει το ποσοστό 0,30%.

Ειδικότερα, με τους νέους κανόνες που θεσπίζονται κι έχουν έρθει στη Βουλή προς κύρωση, οι ίδιοι πόροι που μπορεί να συγκεντρώνει η Ε.Ε. για πιστώσεις πληρωμών, μπορεί να ανέρχονται στο 1,20% του αθροίσματος του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος όλων των μελών, για την περίοδο 2014 έως 2020.

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων, προβλέπεται πως δε μπορεί να υπερβαίνει το 1,29% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ε.Ε.. Προκειμένου να αντισταθμιστούν ή να διορθωθούν κάποιες δημοσιονομικές ανισορροπίες προβλέπονται διορθώσεις των συνεισφορών κάποιων κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Υπήρξε διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και την κατανομή σε σχέση με την κατανομή για τις κάτω χώρες, Δανία, Αυστρία, Σουηδία αλλά άγνωστο τι θα συμβεί από εδώ και εμπρός που η Μεγάλη Βρετανία τάχθηκε κατά της ΕΕ με το δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, αν υπάρξει πλεόνασμα , κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος. Παρά τα σφιχτά δημοσιονομικά, με τις διατάξεις της κυρωμένης με τον υπό ψήφιση νόμο απόφασης, αναμένεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα κατανεμηθεί στα έτη 2014 έως 2020.  Κατά τη συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ωστόσο τονίστηκε ότι δεν μπορούν τα κράτη να πληρώνουν δυσανάλογο βάρος προσαρμογής στα δημοσιονομικά. Η συζήτηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Άννα Στεργίου