Προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» στην μάκρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)

Προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» στην μάκρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ αποτελεί η «Γαλάζια Ανάπτυξη» μέσω της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 τόνισε στην παρέμβασή του κατά την διάρκεια του 2ου Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR), στα Ιωάννινα, ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίμης.

Όπως εξήγησε, προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίτευξη των στόχων της EUSAIR και ειδικότερα του Πυλώνα Ι «Γαλάζια Ανάπτυξη», του οποίου το συντονισμό των 8 χωρών (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία) έχουν αναλάβει η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, έχει συμπεριληφθεί ειδικό κριτήριο επιλογής, το οποίο προβλέπει βαθμούς πριμοδότησης για δράσεις που εξυπηρετούν τους στόχους της Στρατηγικής.

-Διαφήμιση-

Πρόκειται ιδίως για δράσεις που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων, την ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση, τις επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης και τα καταφύγια, την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τον έλεγχο της αλιείας και δράσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

Επίσης, ο Γ.Γ. επισήμανε ότι ένας από τους κύριους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, είναι και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης περιοχών, που παραδοσιακά εξαρτώνται από την αλιεία, και ότι στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκαν 33 ομάδες τοπικής δράσης για να λάβουν χρηματοδότηση για στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (CLLD), οκτώ εκ των οποίων αφορούν την περιοχή του Ιονίου, και οι οποίες περιλαμβάνουν σχέδια διαπεριφερειακής ή διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, ειδικότερα την ανάπτυξη και την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού, θεματικά μονοπάτια (γαστρονομίας, αρχαιολογίας) καθώς και καταδύσεις.

Τέλος, τόνισε ότι είναι προς όφελος όλων να ενισχυθεί η συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων των χωρών της Αδριατικής – Ιονίου για την προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».

 

 

-Διαφήμιση-
Delegate