15 βήματα για τη διάδοση της αγροτικής καινοτομίας και γνώσης

Επιτυχημένα παραδείγματα αγροτών από χώρες της Ευρώπης

agrotiki-kainotomia
-Διαφήμιση-

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τα πιο αδύναμα και κατακερματισμένα συστήματα μεταφοράς αγροτικής γνώσης και καινοτομίας προς τους παραγωγούς. Ο τρόπος με τον οποίο αγρότες, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές, εταιρείες και υπουργεία συνεργάζονται για να προωθήσουν τη γνώση, την καινοτομία και την πληροφορία δημιουργεί ένα σύστημα (AKIS) από το οποίο κάθε χώρα «κρίνεται» για την αποτελεσματικότητά της να αυξήσει το παραγωγικό της μοντέλο, βασιζόμενη στην καινοτομία και την εκπαίδευση.

Στο παρακάτω σχήμα καταγράφονται οι χώρες με βάση την ικανότητά τους να προωθήσουν όλη την παρεχόμενη γνώση από την έρευνα στο χωράφι. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες, μαζί με την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, που θα πρέπει να κάνουν πολλά και γρήγορα βήματα προς τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, ώστε οι αγρότες τους να ανταποκριθούν με έναν πιο «έξυπνο» και βιώσιμο τρόπο στις αλλαγές του αγροτικού συστήματος.

οι χώρες με βάση την ικανότητά τους να προωθήσουν όλη την παρεχόμενη γνώση από την έρευνα στο χωράφι. Σύμφωνα με την EIP-AGRI, οι αγρότες πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε αξιόπιστες και σχετικές γνώσεις από πηγές που θα τους πληροφορήσουν για τον τρόπο, με τον οποίο θα συμβάλει η ευφυής γεωργία στη δουλειά τους, με σκοπό να λύσουν προβλήματα και να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις.

Τα βήματα για τη διάδοση της καινοτομίας από τους φορείς

Η EIP-AGRI, έχοντας στόχο την παροχή συμβουλών και την κατανόηση του τρόπου μεταφοράς της γνώσης στους αγρότες, καταγράφει βασικά βήματα για φορείς που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Ερευνητές

 • Η έρευνά σας να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες και το περιβάλλον των αγροτών.
 • Προωθήστε την αλληλεπίδραση μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής στο χωράφι και μετά τη λήξη των ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Παρέχετε κίνητρα στους αγρότες για μεγαλύτερη επαφή με τους ερευνητές.

Σύμβουλοι

 • Προσαρμόστε τις συμβουλές σας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγροτών.
 • Βελτιώστε τους δεσμούς των αγροτών με την έρευνα.
 • Λειτουργείτε ανεξάρτητα και αξιόπιστα.

Εκπαιδευτές

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για τη διά βίου μάθηση όλων των αγροτών.
 • Προωθήστε την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ίδιων των αγροτών.
 • Ενισχύστε την καινοτομία στη γεωργική εκπαίδευση και γνώση.

Εταιρείες

 • Βελτιώστε την επαφή σας με τους αγρότες μέσω κατανοητών προγραμμάτων και δημιουργήστε συνεργασίες κερδοφόρας συνεργασίας μεταξύ αγροτών και επιχειρήσεων.

Δίκτυα και μέσα επικοινωνίας

 • Καλύτερη χρήση των δικτύων για άτυπη ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των αγροτών.
 • Βελτίωση της κάλυψης των γεωργικών θεμάτων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προώθηση της αγροτικής καινοτομίας.
 • Εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας πληροφόρησης σχετικά με τα γεωργικά θέματα στα γεωργικά μέσα.

Δημόσιες αρχές

 • Δημιουργήστε υποδομές που θα προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητών, συμβούλων και αγροτών σε πρακτικό επίπεδο.
 • Επενδύστε σε ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες.

Επιτυχημένα παραδείγματα από χώρες της Ευρώπης

Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν πρότυπα συνεργασίας και μεταφοράς γνώσης με καινοτόμα συστήματα που δίνουν την ευκαιρία στους αγρότες να εξελίξουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές. Μερικά από αυτά καταγράφονται παρακάτω.

Φινλανδία

Μια ιδιωτική συμβουλευτική πρωτοβουλία στη Φινλανδία βοηθά τους αγρότες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γεωργία. Αγρότες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία συγκρίνουν τις πρακτικές τους σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, τον χρόνο και το κόστος. Αυτό βοηθά τους παραγωγούς να αντιληφθούν τις καλύτερες πρακτικές και, σε συνεργασία με τους συμβούλους, να διαπιστώσουν αν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και στη δική τους καλλιέργεια.

Επιτυχημένα παραδείγματα από την Φιλανδία
Επιτυχημένα παραδείγματα από χώρες της Ευρώπης

Ο τρόπος αυτός ενισχύει την επικοινωνία των αγροτών μεταξύ τους, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τους, έχοντας παράλληλα επιστημονικές συμβουλές για το χωράφι τους.

Ηνωμένο Βασίλειο

Πρακτικά εργαστήρια στο χωράφι, με σκοπό την παροχή ερευνητικής υποστήριξης και επιχορηγήσεων σε ομάδες γεωργών δημιούργησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από μερικά χρόνια, η Βρετανική Ένωση Εδάφους.

neoi-agrotes-agglia Πάνω από τρία χρόνια, περισσότεροι από 750 αγρότες έλαβαν μέρος σε εργαστήρια για 35 διαφορετικά θέματα. Το 2015, η Ένωση αξιοποίησε τις εμπειρίες του προγράμματος για τη δημιουργία ενός δικτύου καινοτόμων αγροτών, που θα συνεργάζονταν για να βρουν μόνιμες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Αυτό πραγματοποιήθηκε μαζί με τη βοήθεια αγροτικών συμβούλων, ώστε να μεταφερθεί η γνώση αυτή σε όσους περισσότερους αγρότες μπορούν.

Γερμανία

Ένα διαδραστικό εργαλείο που λειτουργεί τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές έχουν βρει κτηνοτρόφοι στη Γερμανία. Οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν βίντεο μέσω του διαδικτύου για να μοιραστούν και να γνωστοποιήσουν την πραγματικότητα της καθημερινής τους ζωής στην εκμετάλλευση.Η πρωτοβουλία να ανήκει στην Ένωση Παραγωγών Γάλακτος της Κάτω Σαξονίας.

Περισσότερα βίντεο εδώ

Μέσα από τα βίντεο, οι αγρότες μπορούν να μάθουν για νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν άλλοι κτηνοτρόφοι για δοκιμασμένες τεχνικές και λύσεις σε κοινά προβλήματα. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός βοηθά τους κτηνοτρόφους να έρθουν πιο κοντά στους καταναλωτές, οι οποίοι, με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουν την καθημερινότητα και τα προβλήματά τους, ενώ γνωρίζουν και τα προϊόντα τους.

-Διαφήμιση-