Αποκλειστικό: Αναλυτικός οδηγός των ενισχύσεων που θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο τρίμηνο

Στις 27 Οκτωβρίου η προκαταβολή του 70% της Βασικής (826 εκατ. ευρώ) και στις 20 Δεκεμβρίου η εξόφληση του 30% της Βασικής (354 εκατ. ευρώ), του Πρασινίσματος (567 εκατ. ευρώ) και των γεωργών νεαρής ηλικίας (15 εκατ. ευρώ)

αναλυτικό οδηγό των ενισχύσεων που θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τέλος του έτους
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ζεστό χρήμα στη πρωτογενή παραγωγή ετοιμάζει να… ρίξει το ΥΠΑΑΤ μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια προσπάθεια να κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα των τελευταίων ετών (υπόλοιπα άμεσων ενισχύσεων και ανειλημμένες υποχρεώσεις του παλιού ΠΑΑ), είναι έτοιμος να ξεκινήσει της πληρωμές από τον Σεπτέμβριο κιόλας.

Οι πιστώσεις θα κορυφωθούν το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, με την προκαταβολή και εξόφληση της… μητέρας των αγροτικών πληρωμών, τη βασική ενίσχυση (συμπεριλαμβανομένου και του πρασινίσματος)! Οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ» αναφέρουν πως η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής της Βασικής θα είναι η 27η Οκτωβρίου και της εξόφλησης η 20η Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, εκτός της Βασικής Ενίσχυσης, η «ΥΧ» αποκαλύπτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τις πληρωμές των εκκρεμοτήτων όλων των καθεστώτων της βασικής ενίσχυσης έτους 2015, των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΟΕΦ, Προγράμματα ΟΠ οπωροκηπευτικών, προώθησης γεωργικών προϊόντων, Μελισσοκομίας), εκτάκτων μέτρων στήριξης από το ρωσικό εμπάργκο, ανειλημμένων υποχρεώσεων Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013, αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (βιολογικά, νιτρορύπανση κ.ά.), εξισωτικών αποζημιώσεων (υπόλοιπα 2014 – 2015) και Leader.

Άμεσες Ενισχύσεις

Για την επόμενη περίοδο και μέχρι τα τέλη του έτους, προγραμματίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες του 2015, αλλά και παλιότερων ετών, ως εξής:

 • Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/9 οι πληρωμές στις οργανώσεις παραγωγών και στους μεμονωμένους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αιτήματα πληρωμής για τα έκτακτα μέτρα στήριξης από το ρωσικό εμπάργκο.
 • Μέχρι 15 Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμότητες πληρωμών όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, δηλαδή βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης, γεωργών νεαρής ηλικίας και όλων των συνδεδεμένων καθεστώτων.
 • Μέχρι τις 15/10 θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί για τα προγράμματα εργασίας των Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), καθώς και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, τα προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων & οίνων και τα προγράμματα μελισσοκομίας.
 • Θα ολοκληρωθούν μέχρι 15/10 πληρωμές των αιτημάτων που θα έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα.

agrotes-xwrafi

Το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα τέλη Οκτωβρίου (στις 27/10, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας) θα γίνει πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2016 σε ποσοστό μέχρι 70%.

Περί τις 20/12 θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση της Βασικής(354 εκατ. ευρώ) & Πράσινης Ενίσχυσης (567 εκατ. ευρώ), καθώς και η πληρωμή των γεωργών νεαρής ηλικίας (15 εκατ. ευρώ) έτους 2016.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης:

 • Για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Δημόσια Έργα, και μέτρα ΟΠΑΑΧ-μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές δραστηριότητες) θα συνεχιστούν οι πληρωμές σε δικαιούχους των εν λόγω μέτρων, για τους οποίους αποστέλλονται φάκελοι πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.

Για τις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τα έτη 2012-2015:

 • Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2014 προγραμματίζεται συμπληρωματική πληρωμή τον Σεπτέμβριο.
 • Για την Εξισωτική Αποζημίωση 2015 προγραμματίζεται εξέταση των ενστάσεων και συμπληρωματική πληρωμή μέσα Νοεμβρίου.
 • Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Δάσωση και Ζαχαρότευτλα: Έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των φακέλων των δικαιούχων που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης.
 • Βιολογική Γεωργία, Νιτρορύπανση: Ξεκίνησαν οι πληρωμές (το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου) και θα συνεχίζονται σταδιακά με την υποβολή τους από τους αρμόδιους φορείς.
 • Για τις υπόλοιπες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (αμπελώνας Θήρας, μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας, αμειψισπορά καπνού, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού) προγραμματίζεται η πληρωμή των φακέλων των δικαιούχων σταδιακά έως τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο για έτη εφαρμογής 2012-2015.
 • Για την πρόωρη συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα η καταβολή των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
 • Για τα μέτρα του Leader θα ξεκινήσουν οι πληρωμές εντός Σεπτεμβρίου.

Χρήστος Διαμαντόπουλος

-Διαφήμιση-