Αυξημένο budget το 2019 για τα προγράμματα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων

agrodiatrofi-programmata
  • Συνολικά 58 προγράμματα εγκρίθηκαν για όλα τα κράτη-μέλη
  • «Ψαλίδι» σε 89 προτάσεις
  • Αυξημένος ο προϋπολογισμός για το 2019

Συνολικά 58 προτάσεις, που στην πλειονότητά τους αφορούν προγράμματα προώθησης φρούτων και λαχανικών, εγκρίθηκαν το 2018, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Enjoy It’s From Europe».

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απολογιστική έκθεση για τα απλά προγράμματα προώθησης, που υποβάλλονται από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος-μέλος.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 58 εγκριθείσες προτάσεις, οι επτά αφορούν προγράμματα που κατατέθηκαν από την Ελλάδα με αιτούμενο προϋπολογισμό τα 12,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι περισσότερες, 18 στον αριθμό, από τη γειτονική Ιταλία, με αιτούμενο προϋπολογισμό τα 34,4 εκατ. ευρώ περίπου. Αντίθετα, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία έχουν από μία εγκεκριμένη πρόταση.

Η συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων που εγκρίθηκαν έχει στόχο την προώθηση των προϊόντων σε τρίτες χώρες και λιγότερο στη εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά (συνολικά 17 προτάσεις). Ακολουθούν προτάσεις για προγράμματα προώθησης των εξής προϊόντων: τυριά και γαλακτοκομικά προϊόντα (13 προτάσεις), κρέας και παρασκευάσματα κρέατος (12 προτάσεις), καλάθια αγροτικών προϊόντων (10 προτάσεις), ενώ μόλις δύο προτάσεις αφορούν προγράμματα προώθησης του οίνου και μόλις μία του ελαιολάδου.

«Ψαλίδι» στις προτάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν υποβληθεί αρχικά 147 προτάσεις για το απλό πρόγραμμα (με τον αιτούμενο προϋπολογισμό να έχει υπερβεί κατά 226,9% τον διαθέσιμο, που ανέρχεται σε μόλις 95 εκατ. ευρώ). Την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε ο CHAFEA, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις υποβληθείσες προτάσεις, οι 22 ήταν από την Ελλάδα, που σημαίνει ότι «κόπηκαν» 15, οι 31 από την Ιταλία, οι 20 από τη Γαλλία και οι 14 από την Ισπανία. Το 28% των προτάσεων αφορούσαν καλάθια με προϊόντα και το 27% νωπά ή μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά.

Αυξημένος ο προϋπολογισμός για το 2019

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αύξηση δηλαδή κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Από αυτά, τα 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως είναι οι επιτραπέζιες ελιές.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, δίνεται έμφαση σε εκστρατείες προώθησης των διάφορων ευρωπαϊκών συστημάτων και σημάτων ποιότητας, όπως η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και τα βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, ένα ποσοστό της χρηματοδότησης προορίζεται για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, όπως το ρύζι από βιώσιμες καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Τα τελευταία επιλέχθηκαν ειδικά με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες εκστρατείες θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2019. Θα απευθύνονται σε ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως εμπορικές ενώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για την προώθηση γεωργικών προϊόντων διατροφής.