Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων

Νέα παράταση έως 20/1 λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας στις δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Εν όψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016-2017, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε εφαρμογή εγγράφου του Υ.Π.Α.Π.Ε., ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνεπώς, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά, και το άρθρο 11 της Υ.Α. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή/και εξουσιοδότηση), για να υποβάλλουν αίτηση εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής και έκδοσης βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Oι σχετικές αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

Οι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με έκταση μικρότερη από 1στρ για οικογενειακή χρήση, οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης συγκομίδης, οφείλουν να προσκομίσουν και το Αμπελουργικό Μητρώο. Η Υπηρεσία της Περιφέρειας (ΔΑΟΚ) είναι στην διάθεσή των παραγωγών για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία, στα τηλέφωνα: 2413511-171, -136, -138 (Λάρισα), 2493029-710, -713 (Ελασσόνα), 2492022251 (Τύρναβος), 2491022294 (Φάρσαλα), 2495051484 (Συκούριο), 2495041204 (Πυργετός).

-Διαφήμιση-