Ένα σχέδιο έκθεσης της ΕΕ που διέρρευσε σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης για τη γλυφοσάτη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε ζιζανιοκτόνα, υποδηλώνει ότι η αμφιλεγόμενη δραστική ουσία θα μπορούσε να έχει πάρει έγκριση ήδη από τον Σεπτέμβριο. Το σύντομο αυτό χρονοδιάγραμμα χαρακτηρίζεται από τις πράσινες εκστρατείες ως «αντιδημοκρατικό».

«Το συνολικό συμπέρασμα από την αξιολόγηση είναι ότι μπορεί να αναμένεται ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτη θα εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στον Κανονισμό της ΕΕ», αναφέρει το σχετικό έγγραφο. Η έκθεση παρουσιάστηκε από την υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων της Κομισιόν (ΓΔ SANTE) στα κράτη-μέλη της ΕΕ σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (SCoPAFF) στις 11-12 Ιουλίου.

«Η ΓΔ SANTE προχωρά βιαστικά και υπό άκρα μυστικότητα με την ανανέωση της γλυφοσάτης, αφήνοντας την κοινωνία των πολιτών στο σκοτάδι, λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πόσο διαφανές και δημοκρατικό είναι αυτό;» διερωτήθηκε ο Martin Dermine, εκτελεστικός διευθυντής της PAN Europe.