Επιδείνωση επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία τον Μάρτιο κατέγραψε ο ΙΟΒΕ

Επιδείνωση επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία τον Μάρτιο κατέγραψε ο ΙΟΒΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Επιδείνωση επιχειρηµατικών προσδοκιών στη Βιοµηχανία σημειώθηκε τον Μάρτιο, µε τον δείκτη να κινείται αισθητά χαµηλότερα έναντι του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε τη σηµαντική εξασθένηση των επιχειρηµατικών προσδοκιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και αντανακλά µια διόρθωση, ίσως των υπερβολικά αισιόδοξων προσδοκιών, που σηµειώθηκαν τους προηγούµενους µήνες. Αν αυτή η εξέλιξη είναι συγκυριακή ή θα διαµορφωθεί σε τάση, θα αξιολογηθεί στο επόµενο δίµηνο.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, µε δεδοµένη την ισχυρή εξωτερική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, σε κάποιο βαθµό η επιδείνωση αυτή θα µπορούσε να σχετιστεί µε αβεβαιότητες σε ευρύτερα θέµατα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Στο εσωτερικό, οι αβεβαιότητες συνδέονται κυρίως µε την ασάφεια στους όρους χρηµατοδότησης της χώρας µετά τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος, περίοδος που θα είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα στην τελευταία οκταετία.

-Διαφήμιση-

Αναλυθτικότερα, ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία διαµορφώνεται τον Μάρτιο αισθητά χαµηλότερα έναντι του προηγούµενου µήνα, στις 102,6 (από 108,7) µονάδες. Ωστόσο παραµένει υψηλότερα του αντίστοιχου περυσινού του επιπέδου (98,8 µον.). Την πτωτική τάση µεταξύ των βασικών µεταβλητών του δείκτη καθορίζει κυρίως η επιδείνωση των εκτιµήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, που γίνεται έντονα αρνητική. Αλλά και το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αυξάνεται, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα αποθέµατα αυτής της περιόδου θεωρούνται υψηλά για την εποχή. Αντίθετα, στο ίδιο επίπεδο κινούνται οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες, που παραµένουν εξαιρετικά αισιόδοξες

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, διατηρούνται πολύ ευοίωνες καθώς το σχετικό ισοζύγιο διαµορφώνεται εκ νέου στις +26 µονάδες: σχεδόν µία στις τρεις βιοµηχανικές επιχειρήσεις προβλέπει συνέχεια στην άνοδο της παραγωγής του το επόµενο τρίµηνο και µόλις ένα 5% διατυπώνει απαισιόδοξη πρόβλεψη για µείωσή της.

Επιπρόσθετα, ο µέχρι τον προηγούµενο µήνα οριακά θετικός δείκτης (+1 µον.) στις προβλέψεις για την απασχόληση κερδίζει 3 µονάδες, µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίµηνο να κινείται στο 8%, έναντι ενός 5% που αναµένει µείωσή της. Σημειώνεται ότι τους τελευταίους µήνες η απασχόληση στη Βιοµηχανία παραµένει περίπου σταθερή, παρόλο που η παραγωγή εµφανίζεται ενισχυµένη.

Στο ίδιο πλαίσιο οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες ενισχύονται περαιτέρω τον Μάρτιο (+28 από +26 µον. το ισοζύγιο), µε το 1/3 των επιχειρήσεων να αναµένει εκ νέου άνοδο το προσεχές χρονικό διάστηµα και µόλις ένα 6% µείωσή τους. Από την άλλη πλευρά πάντως ο δείκτης εκτιµήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενεί ελαφρώς και διαµορφώνεται στις +6 (από +9) µονάδες.

Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται τον Μάρτιο µάλλον αρνητικές τάσεις, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις αβεβαιότητες που περιεγράφηκαν στην εισαγωγή. Έτσι οι θετικές εκτιµήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίµηνο αποκλιµακώνονται (+9 από +14 µον. ο δείκτης), όπως και οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες (+10 από +27 µον. ο δείκτης), µε το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού να γίνεται έντονα αρνητικό (στις -13 από -2 µον.).

Ως προς τις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών, αυτές υποδηλώνουν τάση αποκλιµάκωσης, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -3 (από +4) µονάδες, αν και το 84% των επιχειρήσεων δεν αναµένει και πάλι µεταβολές τους το επόµενο τρίµηνο.

Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο ήδη αρνητικός δείκτης ενισχύεται περαιτέρω και διαµορφώνεται τον Μάρτιο στις -17 (από -5) µονάδες, µε το ¼ (από 1/5) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και µόλις το 8% (από 14% τον προηγούµενο µήνα) να αναφέρει το αντίθετο.

Ως προς τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο αυξάνεται στις +11 (από +6) µονάδες, γεγονός που υποδηλώνει τη διόγκωσή τους. Πράγµατι το 17% των επιχειρήσεων αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέµατα και µόλις το 6% (να δηλώνει το αντίθετο. Οι δύο αυτές µεταβλητές κινούνται συνήθως αντίθετα, αφού οι αυξηµένες παραγγελίες υποδηλώνουν ρευστοποίηση αποθεµάτων και το αντίστροφο.

Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής διαµορφώνονται στους 4,7 (από 4,2), ενώ το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού κινείται τον Μάρτιο στο 72,2% (από 71,6%), που είναι πάντως από τις υψηλότερες επιδόσεις. Γενικά άλλωστε µετά το καλοκαίρι του 2015, η χρησιµοποίηση του εργοστασιακού δυναµικού έχει ενισχυθεί σηµαντικά ξεπερνώντας το 70%, καθώς η παραγωγή έχει αυξηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki