Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για βιώσιμα τρόφιμα

Τα 2/3 των πολιτών της ΕΕ είναι διατεθειμένα να καταβάλουν τουλάχιστον 10% περισσότερα χρήματα για αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται με τρόπο που περιορίζει το αποτύπωμα άνθρακα, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Ευρωβαρόμετρου, τμήμα της οποίας παρουσιάστηκε στο προηγούμενο φύλλο της «ΥΧ».

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη περισσότερων από 27.200 ερωτηθέντων από όλα τα κράτη-μέλη και έδειξε ισχυρή επίγνωση των συνδέσμων μεταξύ αγροτικού τομέα και περιβάλλοντος.

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ (69%) πιστεύουν ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους, προκειμένου να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται έναν λιγότερο ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (52%) πρέπει να αποτελέσουν την κύρια προτεραιότητα της ΚΑΠ. Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (92%) τάσσεται υπέρ της συνέχισης των ανταποδοτικών επιδοτήσεων σε αγρότες που προκρίνουν πρακτικές, οι οποίες είναι φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον.

Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών αντικατοπτρίζεται στη διάδοση των λογοτύπων της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. Όπως διαβάσατε στο προηγούμενο φύλλο της «ΥΧ», το 56% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει πλέον τα εν λόγω λογότυπα, μια αύξηση της τάξης του 29% σε σύγκριση με το 2017.