Φιλόδοξο ολλανδικό όραμα για μια βιώσιμη γεωργία

-Διαφήμιση-

Eνα φιλόδοξο σχέδιο για τον αγροτικό τομέα της Ολλανδίας, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην προστασία των φυσικών πόρων και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κλάδου, παρουσίασε η κυβέρνηση της χώρας. Με ορίζοντα το 2030, το νέο ολλανδικό όραμα για τη φυτοπροστασία διέπεται από δύο βασικές αρχές, οι οποίες συνιστούν κεφαλαιώδεις προκλήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας: τις καινοτόμες μεθόδους βελτίωσης των φυτών και την ευφυή γεωργία.

«Τα φυτοφάρμακα είναι σημαντικά για την εξασφάλιση καλής, υψηλής ποιότητας παραγωγής. Ωστόσο, η σημερινή εξάρτηση από αυτά είναι τέτοια που χρειαζόμαστε μια ριζική αναδιάρθρωση, μεταξύ άλλων, για να μειώσουμε και τις περιβαλλοντικές συνέπειες», δήλωσε πριν από μερικές ημέρες η υπουργός Γεωργίας της Ολλανδίας, Καρόλα Σούτεν.

«Εκεί όπου τα φυτοφάρμακα παραμένουν απαραίτητα, η χρήση τους θα πρέπει να είναι “έξυπνη”, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές εκπομπές και να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των καλλιεργειών με ελάχιστα υπολείμματα», πρόσθεσε.

Με ορίζοντα το 2030, 
το νέο ολλανδικό όραμα για τη φυτοπροστασία διέπεται από δύο βασικές αρχές, τις καινοτόμες μεθόδους βελτίωσης των φυτών 
και την ευφυή γεωργία

Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα, η ολλανδική κυβέρνηση έχει θέσει στο επίκεντρο του οράματός της την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της γενετικής βελτίωσης των φυτών, καθιστώντας τα τελευταία πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και τα παράσιτα. Έτσι, τα φυτά θα μπορούν να προστατεύονται καλύτερα από τα παράσιτα και τις ασθένειες, ακόμα και με ελάχιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Το συγκεκριμένο όραμα συνιστά «επαναστατική αλλαγή», τόνισε η Ολλανδέζα υπουργός Γεωργίας, εξηγώντας ότι με τη διαθεσιμότητα πιο ανθεκτικών φυτών και καλλιεργητικών πρακτικών, η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων θα είναι μικρότερη.

«Στόχος μας είναι η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, των υγιών ειδών και μιας σαφούς οικονομικής προοπτικής για τους αγρότες», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας της χώρας.

«Ένα καλό, υγιές έδαφος που παρέχει αρκετές θρεπτικές ουσίες στο φυτό, συμβάλλει στην ανθεκτικότητά του. Όπου είναι δυνατόν, οι καλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν φυσικούς εχθρούς, όπως συμβαίνει με την καλλιέργεια λαχανικών σε θερμοκήπια, ή να ενισχύουν τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον».

Ακόμα μία σημαντική παράμετρος του ολλανδικού σχεδίου είναι η χρήση πρακτικών γεωργίας ακρίβειας, ως μέσου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων.

Όπως αναφέρει το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας, η γεωργία ακρίβειας συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των καλλιεργειών και του εδάφους και παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνων.

«Τα φυτοφάρμακα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν με στοχοθετημένο τρόπο», επισημαίνει το υπουργείο, ξεκαθαρίζοντας ότι «εκεί όπου αυτά είναι αναγκαία, απαιτείται η χρήση νέων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στο περιβάλλον».

-Διαφήμιση-